МПП Фенікс
      

З метою реалiзацiї встановлених завдань Підприємство в порядку та межах встановлених чинним законодавством здiйснює такi види дiяльностi:

 • гуртова, роздрібна, комiсiйна та консигнацiйна торгiвля будь-якими товарами народного споживання та виробничо-технічного призначення, супутніми товарами (в т. ч. через власну або орендовану торговельну мережу);
 • виробництво та реалiзацiя товарів народного споживання;
 • гуртова, роздрiбна, комiсiйна, консигнацiйна торгiвля легковими, вантажними, спеціальними автомобілями, іншою автотранспортною технікою, номерними агрегатами, запасними частинами до автотранспортної техніки, автомобiльною газовою апаратурою;
 • створення та комплексна експлуатацiя станцiй технiчного обслуговування автомобiлiв;
 • створення та експлуатація автозаправних станцій, автостоянок;
 • органiзацiя прокату автотранспортних засобів;
 • вантажні перевезення автомобільним транспортом;
 • мiжнароднi вантажні перевезення автомобільним транспортом;
 • надання експедиційних послуг;
 • посередницькі операції з фрахтом, агентські послуги з питань перевезення вантажів, транспортно-експедицiйнi послуги українським та іноземним підприємствам i громадянам;
 • гуртова, роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами (в т.ч. з автозаправщикiв);
 • надання складських послуг;
 • виробництво та реалiзацiя продуктів харчування;
 • надання послуг в галузі Інтернет-технологій;
 • надання інформаційних послуг;
 • розробка та ліцензування програмного комп'ютерного забезпечення;
 • ремонт та обслуговування комп'ютерів та комп'ютерних мереж;
 • будiвельно-монтажнi, ремонтнi, реставраційні та iншi роботи, якi потребують атестацiї виконавця, цивiльне та промислове будiвництво;
 • виробництво та реалiзацiя будівельних матеріалів;
 • виробництво, передача та постачання електроенергії;
 • виробництво та реалiзацiя продукцii виробничо-технiчного призначення;
 • заготiвля, переробка та реалiзацiя деревини та продукції переробки деревини;
 • лісозаготівельні роботи;
 • вiдкриття та експлуатацiя митних лiцензiйних складiв, магазинiв безмитноi торгiвлi;
 • митна брокерська дiяльнiсть;
 • створення та комплексна експлуатацiя власної мережi багатопрофiльних магазинiв, закладiв побутового обслуговування населення;
 • торговельно-закупiвельна, посередницька, комiсiйна та агентська дiяльнiсть;
 • заготiвля, переробка та реалiзацiя сiльскогосподарської продукцiї;
 • заготiвля та переробка вторинної сировини;
 • здійснення операцiй з металобрухтом, в т.ч. збирання, заготiвля, переробка, купiвля, продаж брухту та вiдходiв кольорових та чорних металiв;
 • виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
 • виробництво алкогольних напоїв, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями;
 • виробництво тютюнових виробів, оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;
 • органiзацiя та участь у виставках-продажу, ярмарках, аукцiонах та iнших комерцiйних закладах;
 • надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
 • надання платних посередницьких, агентських, комiсiйних, маркетингових, iнформацiйно-консультацiйних послуг;
 • вiдкриття пунктiв обмiну валют;
 • створення та експлуатацiя мережi закладiв громадського харчування (бари, ресторани, кафе);
 • створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор, випуск лотерей тощо;
 • надання iноземним суб'єктам господарської дiяльностi виробничих, консультацiйних та iнших послуг, якi прямо та виключно не забороненi законодавством України;
 • купівля-продаж, утримання, обмін рухомого та нерухомого майна, інші операції з нерухомістю та рухомим майном;
 • рибне господарство, діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, а також на внутрішніх водоймах (ставках) господарств;
 • рекламна дiяльнiсть;
 • видавнича дiяльнiсть;
 • iнвестицiйна дiяльнiсть;
 • придбання, використання та продаж патентiв, "ноу-хау", лiцензiй, концессiй, що спiвввiдносяться з предметом дiяльностi;
 • iнша дiяльнiсть, яка сумiсна з предметом дiяльностi, сприяє його реалiзацiї та не суперечить законодавству України;
 • зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть.

Право здiйснення окремих видiв дiяльностi підприємство веде відповідно до Ліцензій та Дозволів:

Номер і дата видачі

Назва документу
N134 від 14.07.2005Дозвіл на виконання будівельних робіт (Введено в експлуатацію грудень 2006 р.)
N224 від 31.07.2006Дозвіл на виконання будівельних робіт. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю.
Серія АВ N119326 від 21.07.2006Ліцензія (будівельні роботи). Міністерство Будівництва, Архітектури та Житлово-Комунального Господарства України (згідно з переліком).
Серія АБ N323449 від 09.03.2006Ліцензія видана Чернівецькою ОДА.
Серія АБ N220161 від 28.09.2005Ліцензія видана Чернівецькою ОДА

Довідка N245 ЄДРПО України від 02.03.1994 N31/4

Види діяльності за КВЕД (із змінами та доповненнями)

№8821від20.06.2007р.

                                       

Виконавчий комітет Департамент економіки Чернівецької міської ради, Інформація про внесення об’єктів сфери послуг в базу даних міста Чернівці:ріелторські ,управління нерухомістю, правничі та інші послуги.


Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.