МПП Фенікс
      
Регуляторні акти
25.06.09
РІШЕННЯ СУДУ. Примусове внесення змін в кредитний договір.
Рішення суду від 25.06.2009 по справі № 2-3565/09

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

25.06.2009 р. 

Справа N 2-3565/09р. 

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі: головуючого - судді Кухтея Р. В., при секретарі - Каліщук Л. Г. (за участю представника позивача ОСОБА_2), розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Луцьку цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк "Надра" (далі - ВАТ КБ "Надра") в особі філії Луцьке регіональне управління ВАТ КБ "Надра" про внесення змін до кредитного договору, встановив:

ОСОБА_1 звернувся в суд з позовом до ВАТ КБ "Надра" в особі філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ про внесення змін до кредитного договору.

Свої вимоги обгрунтовує тим, що 20 червня 2007 року між ним та ВАТ КБ "Надра" в особі філії Луцького регіонального управління було укладено договір НОМЕР_1 про відкриття кредитної лінії в сумі 45000,00 доларів США терміном на 36 місяців з 20 червня 2007 року по 18 червня 2010 року зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 14,4 % річних по терміновому кредиту та 28,8 % річних по простроченому кредиту. Договір був укладений в обставинах стабільної державної економіки та грошово-фінансової системи. Разом з тим, приблизно з червня 2008 року з незалежних від волі сторін причин настала непередбачувана обставина - всесвітня фінансова криза. У зв'язку з нею в Україні почалися непрогнозовані економічні процеси, значних потрясінь зазнала і досі зазнає грошово-фінансова система держави. Вказані обставини є істотними та вирішальними як для укладення кредитних договорів так і для їх виконання. Завчасне знання про можливе настання фінансової кризи стало би вирішальною умовою для прийняття рішення про відмову від укладення кредитного договору на тих умовах, на яких він його уклав. Тобто, якби він міг знати про настання фінансової кризи напередодні укладення договору, то він укладав би договір на існуючих умовах.

Відповідно до ч. 2 ст. 652 ЦК України зміни до вказаного договору можуть бути внесені за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане, зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачливості, які від неї вимагалися, виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б зацікавлену сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору, із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обстановки несе зацікавлена сторона.

Умовами договору встановлено, що оплату позивач вносить в доларах США. Отримана сума кредиту 45000,00 доларів США є для нього значною сумою, однак сплатити кредит і проценти в умовах фінансової кризи він не може. На даний час він сумлінно виконує свої зобов'язання по договору та вчасно сплачує чергові платежі відповідно до умов договору. Умови надання йому банком кредиту розраховувалися виходячи з стабільності курсу долара США по відношенню до національної валюти України та рівня його доходів і передбачали його спроможність здійснювати чергові платежі по договору в розмірі 1551,0 доларів США, що становило 7832,55 грн. по курсу долара США 5,05 на час укладення договору. Внаслідок фінансової кризи прибутковість його діяльності по відношенню курса долара до гривні значно зменшилася та продовжує зменшуватися й далі, зокрема, прибутки він отримує в гривнях, то змушений купувати долари США по комерційному курсу банків для внесення оплати по договору. Просить суд внести зміни до договору кредитної лінії N НОМЕР_1 від 20 червня 2007 року: у п. 1.1 слова і цифри "по 18 червня 2010 рік" замінити на слова і цифри "по 18 червня 2011 року"; у п. 1.2 договору цифри і слова "14,4 відсотків" замінити на цифри і слова "9,6 відсотків"; у п. 3.1.2.1 цифри і слова "14,4 %" замінити на цифри і слова "9,6 %"; у п. 3.1.2.2 договору цифри і слова "28,8 %" замінити на цифри і слова "19,2 відсотків"; доповнити договір п. 3.1.5 в редакції: "3.1.5. Банк надає Позичальникові відстрочку в оплаті тіла кредиту та відсотків терміном на 12 місяців на строк з 15 травня 2009 року по 15 травня 2010 року"; доповнити договір п. 3.1.6 в редакції: "3.1.6. Відсотки, пеня, штрафні санкції за користування кредитом в період дії відстрочки не нараховуються"; додаток N 1 до договору "Графік погашення кредиту" викласти в новій редакції (додаток N 1 до позову).

Представник позивача ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримала позовні вимоги свого довірителя з підстав, наведених в позовній заяві.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився по невідомій суду причині, хоча був повідомлений про час та місце розгляду справи.

Зі згоди представника позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає вимогам ст. 224 ЦПК України.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши та оцінивши представлені по справі докази в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позов підставний та підлягає до задоволення.

В судовому засіданні встановлено, що 20 червня 2007 року між ОСОБА_1 та ВАТ КБ "Надра" в особі філії Луцького регіонального управління було укладено договір кредитної лінії N НОМЕР_1 про відкриття кредитної лінії в сумі 45000,00 доларів США терміном на 36 місяців з 20 червня 2007 року по 18 червня 2010 року зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 14,4 % річних по терміновому кредиту та 28,8 % річних по простроченому кредиту (а. с. 11 - 12).

В забезпечення виконання зобов'язання позичальника, що випливає з Кредитного договору Заставодержатель прийняв в заставу обладнання: ємності нержавіючі об'ємом 100 куб. м в кількості 4 одиниці, що підтверджується копією договору застави (а. с. 15 - 19).

Згідно копії поданих звітів в Луцьку Державну податкову інспекцію за 2008 рік вбачається, що позивач отримує доходи в гривнях (а. с. 21 - 24).

Відповідно до ч. 2 ст. 652 ЦК України зміни до вказаного договору можуть бути внесені за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане, зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачливості, які від неї вимагалися, виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б зацікавлену сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору, із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обстановки несе зацікавлена сторона.

В судовому засіданні встановлено, що із зростанням курсу долара США в порівнянні з рівнем 2007 року розмір витрат позивача на оплату зобов'язань по кредитному договору змінився. В 2007 році і по жовтень 2008 року середній курс долара США становив 5,05 грн. Станом на 25 лютого 2009 року офіційний курс Національного банку України долара США до гривні становить 7,7 грн., а комерційний курс банків для продажу доларів США коливається на рівні 8,5 - 9,5 грн. за долар США. Розмір щомісячного платежу у гривневому еквіваленті по офіційному курсу НБУ зріс більше як у півтора рази і становить 10857,00 грн., тому суд вважає за доцільне зменшити відсоткову ставку по кредитному договору в півтора рази встановивши її на рівні 9,6 % річних по терміновому кредиту та 19,2 % річних за прострочений кредит.

Відповідно до ч. 4 ст. 652 ЦК України зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.

Таким чином, заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши зібрані та дослідженні в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підставний та підлягає до задоволення, внести зміни до договору кредитної лінії N НОМЕР_1 від 20 червня 2007 року, укладеного між ОСОБА_1 та ВАТ КБ "Надра" в особі філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ: у п. 1.1 слова і цифри "по 18 червня 2010 рік" замінити на слова і цифри "по 18 червня 2011 року"; у п. 1.2 договору цифри і слова "14,4 відсотків" замінити на цифри і слова "9,6 відсотків"; у п. 3.1.2.1 цифри і слова "14,4 %" замінити на цифри і слова "9,6 %"; у п. 3.1.2.2 договору цифри і слова "28,8 %" замінити на цифри і слова "19,2 відсотків"; доповнити договір п. 3.1.5 в редакції: "3.1.5. Банк надає Позичальникові відстрочку в оплаті тіла кредиту та відсотків терміном на 12 місяців на строк з 15 травня 2009 року по 15 травня 2010 року"; доповнити договір п. 3.1.6 в редакції: "3.1.6. Відсотки, пеня, штрафні санкції за користування кредитом в період дії відстрочки не нараховуються"; додаток N 1 до договору "Графік погашення кредиту" викласти в новій редакції (додаток N 1 до позову).

Керуючись ст. ст. 3, 10, 57, 60, 208, 209, 215, 224 - 226 ЦПК України, на підставі ст. ст. 652, 1054, 1055 Цивільного кодексу України, суд вирішив:

Позов задовольнити.

Внести зміни до договору кредитної лінії N НОМЕР_1 від 20 червня 2007 року, укладеного між ОСОБА_1 та ВАТ КБ "Надра" в особі філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУ: у п. 1.1 слова і цифри "по 18 червня 2010 рік" замінити на слова і цифри "по 18 червня 2011 року"; у п. 1.2 договору цифри і слова "14,4 відсотків" замінити на цифри і слова "9,6 відсотків"; у п. 3.1.2.1 цифри і слова "14,4 %" замінити на цифри і слова "9,6 %"; у п. 3.1.2.2 договору цифри і слова "28,8 %" замінити на цифри і слова "19,2 відсотків"; доповнити договір п. 3.1.5 в редакції: "3.1.5. Банк надає Позичальникові відстрочку в оплаті тіла кредиту та відсотків терміном на 12 місяців на строк з 15 травня 2009 року по 15 травня 2010 року"; доповнити договір п. 3.1.6 в редакції: "3.1.6. Відсотки, пеня, штрафні санкції за користування кредитом в період дії відстрочки не нараховуються"; додаток N 1 до договору "Графік погашення кредиту" викласти в новій редакції (додаток N 1 до позову) та стягнути судові витрати по справі.

Стягнути Відкритого акціонерного товариства комерційного банку "Надра" в особі філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке Регіональне управління в користь ОСОБА_1 сплачені витрати пов'язані зі сплатою судового збору в розмірі - 8 (вісім) грн. 50 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення в розмірі - 30 (тридцять) грн.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Волинської області, шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження протягом десяти днів з дня його проголошення та подачі апеляційної скарги на рішення суду протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.

Рішення набирає законної сили протягом десяти днів з дня його проголошення, якщо не буде подана заява про апеляційне оскарження. Якщо буде подана заява про апеляційне оскарження, рішення набирає законної сили протягом двадцяти днів, якщо не буде подана апеляційна скарга. Якщо буде подана апеляційна скарга, рішення набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

 

Суддя Луцького
міськрайонного суду
 

 
Р. В. Кухтей
 

Читати інші
29.12.09 Новый порядок на рынке недвижимости: предложения Минюста

16.12.09 Українським банкам заборонили давати фізособам валютні кредити

16.12.09 Набув чинності антирейдерський закон №1720-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств".

14.12.09
ВНИМАНИЕ! На покупателя залогового жилья экс-владелец может подать в суд в течение трех лет.5 способов не дать банку забрать кредитную квартиру

08.12.09 З початку року кількість операцій з купівлі-продажу нерухомості зменшилася на 30-80 відсотків

27.11.09 Изменилось вознаграждение за продажу арестованного имущества

27.11.09 Нацбанк не считает нарушением банковской тайны ответы на запросы нотариусов

20.11.09 Как ГНАУ трактует закон о налогообложении одновременной продажи дома с участком

20.11.09 Лист НБУ Про рішення Вищого господарського суду України.

16.11.09
Договір:поняття форс-мажор ,випадок,обставини непереборної сили

13.11.09 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ 13.11.2009 N 11732/6/17-0316 Щодо перерахунку податку з власників транспортних засобів за автомобілями, що оснащені ГБО

05.11.09 ВРУ прийняла закон про будівельні норми

22.10.09 Определен новый порядок выдачи разрешения на строительство

13.10.09 Самочинно збудовані приватні будинки приймуть в експлуатацію, повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

08.10.09 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 813/2009 Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності у банківській системі

15.09.09
РІШЕННЯ СУДУ.Про визнання кредитного договоруу недійсним

09.09.09 Акти готовності об`єктів до експлуатації погоджуватиме ДМБК та ЗВ м.Чернівці

20.08.09 Щодо порядку прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію Лист Державної архітектурно-будівельної інспекції від 20.08.2009 р. № 22/9-5243

10.08.09 ГНАУ против беспредела при приеме деклараций по НДС

06.08.09 ПОСТАНОВА НБУ від 6 серпня 2009 року N 461 Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів

06.08.09
Прожиточный минимум, Минимальная зароботная плата, Налоговая социальная льгота

30.06.09
Рішення про визнання кредитного договору і договору іпотеки недійсним

12.06.09 Нацбанк снизил учетную ставку на 1%до 11% с 15 июня

12.06.09 Нацбанк урегулював порядок реструктуризації кредитів. Постанова НБУ № 328 від 03.06.2009р."Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів "

28.05.09 Перелік ставок єдиного податку у м. Чернівці - доповнено !

26.05.09 Методичних рекомендацій щодо державної реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна на підставі рішень судів

20.05.09 Рішення. № 46-34/09 Кам`янської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області ХХХІІІ сесії V скликання «Про місцеві податки та збори» від 20.05.2009р.

17.03.09
Позасудове звернення стягнення на предмет іпотеки

14.03.09 У Закон України «Про нотаріат» внесено зміни, згідно з якими органам місцевого самоврядування (сільським головам) дозволено проводити деякі нотаріальні дії.

12.03.09 Постанова Кабінету Міністрів України № 127 «Деякі питання іпотечного кредитування»

05.03.09 ВРУ надала статус документа, що встановлював право, договору купівлі-продажу земельної ділянки

04.03.09 Посилено відповідальність за порушення у галузі будівництва,обовязкове страхування та його фінансування

18.02.09 Щодо змін до Закону “Про іпотеку“ відносно стягнення в позасудовому порядку майна, яке виступає предметом застави чи іпотеки

16.02.09 Лист ДПА України від 29.01.2009 р. № 364/а/17-0714 щодо оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих внаслідок одержання протягом минулого року у подарунок об'єктів нерухомого майна

13.02.09
Мінрегіонбуд нагадує про дію нового Порядку прийняття об’єктів в експлуатацію

22.01.09 Без пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури дозвіл на будівельно-монтажні роботи не надаватимуть

16.01.09 БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА

Архів

Developed by
WCS

 

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.

Адреса: м.Чернівці, вул.Салтикова-Щедріна,18 офіс 20