МПП Фенікс
      
Регуляторні акти
20.05.09 Рішення. № 46-34/09 Кам`янської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області ХХХІІІ сесії V скликання «Про місцеві податки та збори» від 20.05.2009р.

Україна

Кам`янська сільська рада Глибоцького району

Чернівецької області

ХХХІІІ  сесія  V скликання

 

Рішення. № 46-34/09

 

20.05.2009р                                                                                                            с. Кам’янка

 

Про місцеві податки та збори

 

Згідно Закону України «Про систему оподаткування» від 19.02.1997 р. № 86/97-ВР, Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 56-93 «Про місцеві податки та збори», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV, типового Положення про порядок обчислення та надходження до бюджету місцевих податків і зборів, керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила :

 

1. Затвердити з 01.01.2009 р. на території сільської ради дію наступних видів місцевих податків та зборів і положення про них (додатки 1-5):

- ринковий збір;

- збір за припаркування автотранспорту;

- комунальний податок;

- податок з реклами;

- збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та збір на одноразову торгівлю;

 

2. Порядок сплати місцевих податків та зборів проводити на підставі положення про місцеві податки та збори. Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати місцевих податків та зборів покласти на платників та органи, які уповноважені справляти ці збори, відповідно до чинного законодавства.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від «24»01.2008р. № 2 «Про місцеві податки та збори».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради.

 

В.о. сільського голови                                                                                                Ф.В.Пукай

 

 

 

Додаток №1

до рішення № 46-34/09 Кам`янської сільської ради

Глибоцького району Чернівецької області

ХХХІІІ  сесії  V скликання від «20»_05_ 2009 року

 

 

Положення про ринковий збір

 

І. Загальні положення.

Ринковий збір – це плата за право займання місця для торгівлі на ринках усіх форм власності, в тому числі у павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках, з автомобілів, причепів, мотоциклів, візків, ручних візків тощо.

Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі і сплачується до початку торгівлі через касира сільської ради на підставі квитанції про сплату ринкового збору продавцю надається місце торгівлі.

Кошти від ринкового збору зараховуються на відповідні рахунки сільського бюджету.

 

2. Платники ринкового збору.

Платниками ринкового збору є юридичні особи усіх форм власності, а також фізичні особи незалежно від того, чи здійснюють вони продаж товарів на ринках від  свого імені, чи від імені та за дорученням інших фізичних або юридичних осіб, у тому числі в межах відносин трудового найму.

Платнику ринкового збору видається квитанція про сплату, з вказанням дати торгівлі та суми збору. Документи про сплату ринкового збору та за утримування торговельного місця в належному стані повинні зберігатись продавцем до закінчення торгівлі, забороняється передавати їх особам, які перебувають на ринку.

 

3 Визначення терміну «торгове місце».

Торгове місце – це місце для торгівлі на ринках усіх форм власності, в тому числі у павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках, з автомобілів, причепів, мотоциклів, візків, ручних візків тощо.

Органом самоврядування визначаються торговельні місця.

 

4. Ставки ринкового збору.

Ставки ринкового збору встановлюються у розмірі від 0,05 до 0,15 неоподаткованого мінімуму громадян для фізичних осіб, від 0,2 до 2 неоподаткованих мінімумів громадян для юридичних осіб за кожне торгове місце: для торгівлі продовольчими та промисловими та непромисловими товарами суб’єктами підприємницької діяльності ставка ринкового збору встановлюється в розмірі 2,55 грн. за кожне місце торгівлі. Для торгівлі продовольчими, промисловими товарами суб’єктами підприємницької діяльності – юридичними особами, ставка ринкового збору встановлюється в розмірі 3,40 грн. за кожне місце торгівлі.

 

5. Порядок сплати, стягнення та перерахування до бюджету сільської ради ринкового збору.

Ринковий збір справляється за кожен день торгівлі у розрахунку за кожне торгове місце. На підставі квитанції про сплату ринкового збору, особі надається місце для торгівлі.

Сума ринкового збору у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний квартал (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за місяці цього кварталу), повинна бути внесена відповідно до пп. 5.3.1 та 5.3 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. №2181- ІІІ (далі – Закон) протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого пп.. 4.1.4 ст. 4 цього Закону для подання податкової декларації (розрахунку) тобто протягом 50-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Платники податку щоквартально подають інспекціям за місцем знаходження розрахунок податку відповідно до пп. «б» пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 зазначеного Закону протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

 

6. Відповідальність та контроль за надходженням ринкового збору до сільського бюджету.

Відповідальність за повноту і своєчасність сплати ринкового збору покладається на платників збору  та органи місцевого самоврядування.

У разі відмови продавця сплатити ринковий збір у повному обсязі, Рада повинна документально засвідчити такий випадок та повідомити податковий орган. Податковий орган, отримавши повідомлення про порушення законодавства повинен у рамках своїх повноважень здійснити заходи щодо стягнення податку з платника.

За порушення податкового законодавства щодо ринкового збору, платники та рада несе відповідальність згідно з Законами України від 21.12.2000р. № 2181-Ш”Про порядок погашення зобов’язань  перед бюджетами та державними цільовими фондами”, „Про  державну податкову службу в Україні”, Указу Президента України від 28.06.99р. № 761/99 „Про впорядкування механізму сплати ринкового збору”.

У разі виявлення під час проведення контрольної перевірки працівниками державної податкової інспекції торгівців без квитанцій, що засвідчують  сплату ринкового збору, з цих торгівців стягується штраф у сумі еквівалентній п’яти   розмірам ринкового збору, а із відповідної сільської ради у випадку невиконання п.6.2  - штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян.

У разі виявлення у торгівців неналежним чином оформлених з вини сільської  ради квитанцій або невидачу квитанцій, сільська рада  за кожен випадок сплачує штраф у сумі еквівалентній 20 неоподатковуваних мінімумів громадян.

У разі неподання розрахунку в зазначений термін платник податку відповідно до пп. 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 Закону сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несплачена сума ринкового збору в зазначений термін відповідно до пп. 5.4.1 п. 5.4 ст. 5 Закону визначена сумою податкового боргу платника податку , на яку відповідно до пп. 16.4.1 п. 16.1 ст. 16 цього Закону нараховується пеня з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день простроченої його сплати. Крім цього, відповідно до пп.. 17.1.7 п. 17 ст. 17 Закону в такому разі платник  зобов’язаний буде сплатити штраф в розмірі 10, 20 або 50% невнесеної задекларованої суми ринкового збору залежно від терміну затримки плати (відповідно до 30, від 31 до 90 та більше календарних днів).

 

Секретар сільської ради                                                                                             Ф.В.Пукай

 

 

Додаток №2

до рішення№ 46-34/09 Кам`янської сільської ради

Глибоцького району Чернівецької області

ХХХІІІ  сесії  V скликання від 20.05. 2009 року

 

 

Положення

Про збір за припаркування автотранспорту

 

1.Платниками збору є юридичні та фізичні особи , які паркують автотранспорт в спеціально обладнаних або  відведених для цього  місцях (згідно з переліком місць на вулично-шляховій мережі та інших місць, затверджених виконавчим комітетом сільської ради.

1.1.Організацією робіт по справлянню збору за припаркування автотранспорту покласти на підприємства, установи, організації (в подальшому “підприємства”), які виявили бажання впроваджувати платне паркування в селі. Дозвіл на організацію робіт надається виконавчим комітетом після складання угоди з підприємством.

1.2. Місце платного припаркування вважати обладнаним при наявності інформаційних знаків, розмітки. Спеціально обладнане місце для припаркування автотранспорту – це місце, відмічене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху України, має тверде покриття (асфальтне, бетонне та інше), розмітку місць стоянки автотранспорту, може мати огорожу, в тому числі тимчасову. Відведене місце для припаркування автотранспорту – це місце для тимчасової  стоянки автотранспорту, відмічене дорожніми знаками згідно Правил дорожнього руху в Україні.

 

2.Ставки збору та порядок сплати.

2.1. Встановити збір за припаркування автотранспорту з моменту парковки, за одну годину в розмірі:

-3 відсотки до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у відведених для цього місцях;

-6 відсотків до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у спеціально обладнаних для цього місцях ;

2.2. Оплата збору береться  за періоди :

-з жовтня по квітень з 8-00 до 19-00 год.

з травня по вересень з 7-00 до 21-00 год.

2.3. збір за припаркування автотранспорту сплачується водіями на місці парковки. Сплата збору засвідчується касовим чеком , талоном або квитанцією установленого зразку. Касовий чек, квитанція є звітним документом і зберігається водіями в установленому порядку для перевірки і контролю.

2.4. юридичні особи та фізичні особи, які користуються послугами платних місць парковки можуть придбати абонементи на право парковки єдиного зразку, який затверджується виконавчим комітетом селищної ради. Вартість абонемента з розрахунку на місяць встановлюється :

-25 гривень в конкретному місці парковки, в тому числі збір за паркування 17,68 гривень (1  відсоток від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян  * 4 години *26 днів) ;

-50 гривень на всій території селища, в тому числі збір за паркування 35,36 гривень ( 1 відсоток від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян  *8 годин * 26 днів )

2.5. Сума збору за парковку у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний квартал (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за місяці цього кварталу), повинна бути внесена відповідно до пп. 5.3.1 та 5.3 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. №2181- ІІІ (далі – Закон) протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого пп.. 4.1.4 ст. 4 цього Закону для подання податкової декларації (розрахунку) тобто протягом 50-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Платники податку щоквартально подають інспекціям за місцем знаходження розрахунок податку відповідно до пп. «б» пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 зазначеного Закону протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

 

3.Пільги.

Пільги по платі за припаркування автотранспорту в розмірі 100 відсотків надаються :

3.1. ветеранам війни  (учасникам бойових дій, учасникам війни) відповідно до Закону України  “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту”.

3.2. Інвалідам 1 та 2 груп , які мають мотоколяски або автомобілі з ручним управлінням;

3.3. Мешканцям будинків, що знаходяться в зоні платних парковок 9 Будинки , що розташовані по тій стороні вулиці та в межах де здійснюється припаркування  автотранспорту), якщо  стоянка автотранспорту , що ними керується, неможлива або заборонена, крім як на території платної парковки ;

3.4.Звільняються  від сплати за одноразове припаркування автотранспорту до 1 години з моменту припаркування :

- інваліди 2 групи , які не мають мотоколяски або автомобіля з ручним керуванням ;

- інваліди 3 групи ;

- учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії.

- паркування після 1 години здійснюється на загальних підставах.

Право на безкоштовне припаркування засвідчує паспорт громадянина та відповідне посвідчення.

 

4. Відповідальність та контроль за надходженням ринкового збору до сільського бюджету.

За порушення податкового законодавства щодо збору за парковку, платники та рада несе відповідальність згідно з Законами України від 21.12.2000р. № 2181-Ш ”Про порядок погашення зобов’язань  перед бюджетами та державними цільовими фондами”, „Про  державну податкову службу в Україні”, Указу Президента України від 28.06.99р. № 761/99 „Про впорядкування механізму сплати ринкового збору”.

 

Секретар сільської ради                                                                                                Ф.В.Пукай

 

 

Додаток №3

до рішення№ 46-34/09 Кам`янської сільської ради

Глибоцького району Чернівецької області

ХХХІІІ  сесії  V скликання від 20.05. 2009 року

 

 

Положення

про комунальний податок

 

І. Загальні положення

Комунальний податок встановлюється у відповідності з Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 56-93 «Про місцеві податки та збори»

 

2І. Платники податку

Платниками комунального податку є розміщені на території сільської ради підприємства (юридичні особи, а також їх структурні підрозділи) всіх форм власності, філії (окремі та інші відособлені підрозділи), які не мають окремого балансу та розрахункового рахунку в установах банку, виходячи із чисельності працівників у складі підприємств, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи, їх філії та представництва, незалежно від того чи ними проводиться фінансово-господарська діяльність.

Не є платниками комунального податку бюджетні установи та організації, планово-дотаційні та сільськогосподарські підприємства, громадські організації, які утримуються за рахунок членських та добровільних внесків і не займаються підприємницькою діяльністю.

 

3. Об’єкт оподаткування, ставка комунального податку

Об’єктом оподаткування є річний фонд оплати праці. Ставка комунального податку встановлюється в розмірі 10% річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

 

4. Порядок обчислення і строки сплати податку

Сума податку нараховується платником самостійно, виходячи з спискової чисельності працюючих за звітний період,  з врахуванням встановлених даним Положенням пільг для окремих категорій працюючих, обчисленого з неоподаткованого мінімуму громадян.

Платники податку сплачують щомісячно авансові внески податку до 20 числа першого та другого місяця звітного кварталу.

Сума комунального податку у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний квартал (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за місяці цього кварталу), повинна бути внесена платником відповідно до пп. 5.3.1 та 5.3 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. №2181- ІІІ (далі – Закон) протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого пп.. 4.1.4 ст. 4 цього Закону для подання податкової декларації (розрахунку) тобто протягом 50-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Платники податку щоквартально подають інспекціям за місцем знаходження розрахунок податку відповідно до пп. «б» пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 зазначеного Закону протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Якщо останній день строку подання розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним  або святковим робочий день.

 

5. Відповідальність платників за сплату податку та контроль за його надходженням

Платники та їх службові особи несуть відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати податку згідно чинного законодавства.

За порушення законодавства щодо сплати комунального податку платники несуть відповідальність згідно з Законами України від 21.12.2000 р. №2181-111 «Про порядок погашення зобов’язань перед бюджетними та державними цільовими фондами», «Про державну податкову службу в Україні».

У разі неподання розрахунку в зазначений термін платник податку відповідно до пп. 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 Закону сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несплачена сума комунального податку в зазначений термін відповідно до пп. 5.4.1 п. 5.4 ст. 5 Закону визначена сумою податкового боргу платника податку , на яку відповідно до пп. 16.4.1 п. 16.1 ст. 16 цього Закону нараховується пеня з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день простроченої його сплати. Крім цього, відповідно до пп.. 17.1.7 п. 17 ст. 17 Закону в такому разі платник  зобов’язаний буде сплатити штраф в розмірі 10, 20 або 50% невнесеної задекларованої суми комунального податку залежно від терміну затримки плати (відповідно до 30, від 31 до 90 та більше календарних днів).

 

Секретар сільської ради                                                           Ф.В.Пукай

 

 

 

Додаток №4

до рішення№ 46-34/09 Кам`янської сільської ради

Глибоцького району Чернівецької області

ХХХІІІ  сесії  V скликання від 20.05. 2009 року

 

 

 

Положення про податок з реклами

 

1.Загальні положення.

Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які передають інформацію  з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів масової інформації на вулицях, майданах, будинках, транспорту, майна, одягу та в інших місцях.

 

2.Платники податку.

Платниками податку з реклами є юридичні особи та громадяни. б’єктом податку  з реклами є вартість послуг за встановлення та розміщення реклами.

Юридичні особи – платники податку з реклами, суми сплаченого податку відносять на собівартість продукції (робіт, послуг).

 

3.Порядок нарахування і сплати податку з реклами.

Податок з реклами встановлюється в розмірі 0,1 відсотка вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка вартості послуг за встановлення та розміщення реклами на протязі від двох днів до одного місяця і більше.

Сума податку з реклами у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний квартал (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за місяці цього кварталу), повинна бути внесена платником відповідно до пп. 5.3.1 та 5.3 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. №2181- ІІІ (далі – Закон) протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого пп.. 4.1.4 ст. 4 цього Закону для подання податкової декларації (розрахунку) тобто протягом 50-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Платники податку щоквартально подають інспекціям за місцем знаходження розрахунок податку відповідно до пп. «б» пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 зазначеного Закону протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

 

4. Відповідальність платників і контроль податкових органів.

Відповідальність за правильність нарахування, повноту і своєчасність перерахування податку в бюджет несуть рекламодавці. За несвоєчасне та неповне перерахування податку до бюджету несуть відповідальність відповідно  Закону України  “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами “.

 

Секретар сільської ради                                                                                           Ф.В.Пукай

 

 

Додаток №5

до рішення№ 46-34/09 Кам`янської сільської ради

Глибоцького району Чернівецької області

ХХХІІІ  сесії  V скликання від 20.05. 2009 року

 

 

Положення про  збір за видачу дозволу на

розміщення об`єктів торгівлі, сфери послуг та збір на одноразову торгівлю

 

1. Загальні положення.

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг – це плата за оформлення і видачу дозволів на торгівлю та послуги у спеціально відведених для цього місцях.

Дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі  та платних послуг повинні мати всі суб’єкти підприємницької діяльності  та суб’єкти господарювання незалежно від часу їх створення  та способу набуття приміщення.

2.Платники збору.

Збір стягується з юридичних та фізичних осіб, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію і інші товари та надають послуги в спеціально відведених для цього місцях залежно від площі об’єкта, його територіального розміщення місця , виду продукції.

3.Ставки збору.

3.1.Встановити наступні ставки збору.

3.2. за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг для суб’єктів, що постійно здійснюють торгівлю та надають послуги у визначених місцях в розмірі 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3.3.за одноразове надання послуг та здійснення одноразової торгівлі в дні та біля місць проведення  спортивних, культурно-розважальних та інших заходів  , збір справляється в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян  за один день торгівлі ;

сума збору відноситься юридичними особами на собівартість продукції робіт , послуг тощо.

3.4. звільнити від сплати збору за видачу дозволу на виносну (виїзну торгівлю) суб’єктів господарювання , які отримали дозвіл в районному відділі економіки  на здійснення торгівлі і надання послуг у визначених місцях, в дні проведення заходів з нагоди загальнодержавних та загально селищних свят.

4.Відповідальність та контроль.

За торгівлю, надання послуг та виконання робіт без дозволу у власних та орендованих приміщеннях, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність у порядку визначеному чинним законодавством.

Контроль за сплатою збору покладається на постійну комісію з питань економіки, бюджету та фінансів сільської ради та державну податкову інспекцію у Глибоцькому районі.

 

Секретар сільської ради                                                                                         Ф.В.Пукай

Читати інші
29.12.09 Новый порядок на рынке недвижимости: предложения Минюста

16.12.09 Українським банкам заборонили давати фізособам валютні кредити

16.12.09 Набув чинності антирейдерський закон №1720-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств".

14.12.09
ВНИМАНИЕ! На покупателя залогового жилья экс-владелец может подать в суд в течение трех лет.5 способов не дать банку забрать кредитную квартиру

08.12.09 З початку року кількість операцій з купівлі-продажу нерухомості зменшилася на 30-80 відсотків

27.11.09 Изменилось вознаграждение за продажу арестованного имущества

27.11.09 Нацбанк не считает нарушением банковской тайны ответы на запросы нотариусов

20.11.09 Как ГНАУ трактует закон о налогообложении одновременной продажи дома с участком

20.11.09 Лист НБУ Про рішення Вищого господарського суду України.

16.11.09
Договір:поняття форс-мажор ,випадок,обставини непереборної сили

13.11.09 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ 13.11.2009 N 11732/6/17-0316 Щодо перерахунку податку з власників транспортних засобів за автомобілями, що оснащені ГБО

05.11.09 ВРУ прийняла закон про будівельні норми

22.10.09 Определен новый порядок выдачи разрешения на строительство

13.10.09 Самочинно збудовані приватні будинки приймуть в експлуатацію, повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

08.10.09 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 813/2009 Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності у банківській системі

15.09.09
РІШЕННЯ СУДУ.Про визнання кредитного договоруу недійсним

09.09.09 Акти готовності об`єктів до експлуатації погоджуватиме ДМБК та ЗВ м.Чернівці

20.08.09 Щодо порядку прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію Лист Державної архітектурно-будівельної інспекції від 20.08.2009 р. № 22/9-5243

10.08.09 ГНАУ против беспредела при приеме деклараций по НДС

06.08.09 ПОСТАНОВА НБУ від 6 серпня 2009 року N 461 Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів

06.08.09
Прожиточный минимум, Минимальная зароботная плата, Налоговая социальная льгота

30.06.09
Рішення про визнання кредитного договору і договору іпотеки недійсним

25.06.09
РІШЕННЯ СУДУ. Примусове внесення змін в кредитний договір.

12.06.09 Нацбанк снизил учетную ставку на 1%до 11% с 15 июня

12.06.09 Нацбанк урегулював порядок реструктуризації кредитів. Постанова НБУ № 328 від 03.06.2009р."Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів "

28.05.09 Перелік ставок єдиного податку у м. Чернівці - доповнено !

26.05.09 Методичних рекомендацій щодо державної реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна на підставі рішень судів

17.03.09
Позасудове звернення стягнення на предмет іпотеки

14.03.09 У Закон України «Про нотаріат» внесено зміни, згідно з якими органам місцевого самоврядування (сільським головам) дозволено проводити деякі нотаріальні дії.

12.03.09 Постанова Кабінету Міністрів України № 127 «Деякі питання іпотечного кредитування»

05.03.09 ВРУ надала статус документа, що встановлював право, договору купівлі-продажу земельної ділянки

04.03.09 Посилено відповідальність за порушення у галузі будівництва,обовязкове страхування та його фінансування

18.02.09 Щодо змін до Закону “Про іпотеку“ відносно стягнення в позасудовому порядку майна, яке виступає предметом застави чи іпотеки

16.02.09 Лист ДПА України від 29.01.2009 р. № 364/а/17-0714 щодо оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих внаслідок одержання протягом минулого року у подарунок об'єктів нерухомого майна

13.02.09
Мінрегіонбуд нагадує про дію нового Порядку прийняття об’єктів в експлуатацію

22.01.09 Без пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури дозвіл на будівельно-монтажні роботи не надаватимуть

16.01.09 БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА

Архів

Developed by
WCS

 

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.

Адреса: м.Чернівці, вул.Салтикова-Щедріна,18 офіс 20