МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
АВТОРСЬКЕ ПРАВО -

виключне право автора на відтворення, публікацію, поширення й використання власних творів науки, літератури і мистецтва.

АВУАРИ -

1) різні активи (гроші, чеки, векселі, перекази, акредитиви), за рахунок яких можуть бути проведені платежі; 2) кошти банку в іноземній валюті, цінних паперах, золоті, що зберігаються в іноземних банках. Сукупність цих коштів, які належать будь-якій державі, називається її іноземним авуаром.

АГЕНТ - юридична або фізична особа, яка виконує певні операції за дорученням іншої особи (принципала), за її рахунок і від її імені, а також забезпечує підготовку угод, але без права підписувати контракти. Агентами є брокери, дилери, комісіонери, маклери, особисті представники, адвокати. Свої дії агент здійснює з відома принципала згідно з агентською угодою за винагороду.
АГЕНТ З КУПІВЛІ -

професійно підготовлений покупець товарів промислового

АГЕНТСТВО РЕКЛАМНЕ -

посередницька організація, яка надає своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг щодо планування, організації та здійснення реклами через пресу, радіо, телебачення.  Рекламні агентства існують на кошти від комісійних винагород власників засобів масових комунікацій і гонорарів від клієнтів та рекламодавців.

АГЕНТСЬКА ВИНАГОРОДА -

оплата посередницьких послуг агенту за продаж товару та його рекламу з метою розширення збуту.

АГЕНТСЬКА УГОДА -

вид договору з фізичною або юридичною особою про виконання нею від імені та в інтересах принципала певних обов’язків.

АГЕНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ -

здійснення фактичних і юридичних дій, пов’язаних з продажем або купівлею товару за дорученням і від імені принципала.

АДАПТПЦІЯ -

1) процес пристосування системи та її окремих елементів до наявних умов життєдіяльності; 2) адаптація фірми пов’язана зі змінами ринку, що вимагають випуску нової продукції (послуг), які реалізуються за допомогою маркетингової діяльності; 3) адаптація працівника зв’язана зі зміною службових обов’язків у зв’язку з переміщенням його на іншу посаду або з застосуванням інших методів виконання традиційних завдань.

АДВАЛОРНИЙ -

мито або податок на митниці, які знімаються у формі процента від вартості товару.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.