МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
БАЛАНС ОБОРОТНИХ КОШТІВ -

документ, що враховує надходження i витрати фірми, в якому показано характер руху коштів фірми протягом певного періоду часу. Надходження коштів утворюється за рахунок прибутку, амортизаційних відрахувань, зміни кредитної банківської заборгованості, приросту обсягу матеріально-виробничих запасів та інших надходжень. У використаних коштах враховуються виплати дивідендів, нові капіталовкладення, зміни в дебіторській заборгованості та інші витрати. зовнішньоторгових розрахунках банківський переказ використовується при оплаті боргів по кредитах, виплаті авансів та інших операціях.

БАЛАНС РУХУ КАПІТАЛІВ І КРЕДИТІВ — -

співвідношення вивозу i ввозу державних власних капіталів, а також наданих і одержаних міжнародних кредитів.

БАЛАНСОВА МОДЕЛЬ -

економіко-математична модель, що характеризує ревність між надходженням i розподілом певного ресурсу.

БАЛАНСОВИЙ ПРИБУТОК -

загальна сума прибутку підприємства по всіх видах виробничої діяльності, яка відображається в його балансі.

БАНК ДОСТРОКОВИХ ВКЛАДЕНЬ -

кредитна установа, що здійснює фінансування та кредитування капітальних вкладень.

БАНК МОДЕЛЕЙ -

набір діячами ринку математичних моделей, які сприяють прийняттю більш оптимальних маркетингових рішень.

БАНК-ЕМІТЕНТ -

банк, що випускає в обіг грошові знаки, цінні папери, платiжно-розрахунковi документи.

БАНКIВСЬКI ОПЕРАЦІЇ З МIЖIНАРОДНИХ ТА ВАЛЮТНО-КРЕДИТНИХ ВДНОСИН -

операції, які здійснюються центральними банками держав з питань: визначення курсів іноземних валют по відношенню до національної валюти; купiвлi-продажу інвалюти; обміну її на національну валюту іноземним громадянам; приймання вкладів на поточні рахунки, переказів за кордон; видачі вкладів для оплати закордонних переказів; операцій з чеками, акредитивами та іншими платіжними документами в іноземній валюті тощо.

БАНКIВСЬКI РЕСУРСИ -

сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні банків i використовуються ними для кредитних та інших операцій.

БАНКIВСЬКА ЛІКВІДНІСТЬ -

здатність банку погасити в строк зобов’язання, що визначається співвідношенням та структурою активів i пасивів банку.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.