МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
РЕІМПОРТ -

зворотне привезення з-за кордону вітчизняних товарів (непридатних або забракованих), які не піддавались там переробці. Повернення з-за кордону вітчизняних товарів, тимча­сово вивезених за кордон (наприклад, на виставку), в реімпорт не включається.

РЕІНВЕСТИЩЯ -

повторні, додаткові вкладення коштів, які одержують у формі прибутків від інвестиційних операцій.

РЕЙТИНГ -

оцінка, віднесення по класу, розряду або кате­горії; кредитний рейтинг — оцінка кредитоспроможності пози­чальника, надійності його зобов’язань.

РЕЙТИНГ -

короткострокова (до 1 року) оренда машин і устаткування без права їх наступного придбання орендарем. Орендна плата за рейтингом вища, ніж за лізингом.

РЕКАМБІО -

1) зворотний вексель; 2) рахунок банку клієнта на відшкодування витрат, зв’язаних з протестами прийнятого на інкасо векселя.

РЕКВІЗИЦІЯ -

примусове відшкодування відчуження, яке застосовується через державну необхідність, або тимчасове вилу­чення державою майна, що знаходиться у володінні приватних, фізичних чи юридичних осіб.

РЕКВІРЕНТ -

власник векселя, який звертається до нотаріального або іншого відповідного органу з вимогою опротес­тувати вексель.

РЕКЕТ -

шантаж, вимагання з допомогою насильства; вид гангстеризму.

РЕКЛАМА -

 інформація про товари, різноманітні види послуг тощо з метою створення попиту на них.

РЕКЛАМАЦІЯ -

претензія покупця до постачальника, коли останній порушує умови договору щодо якості виготовленої або поставленої продукції, виконаних робіт чи наданих послуг. Рекламація містить вимогу про усунення виявлених недоліків або відшкодування завданих збитків. Заявляється, головним чином, з приводу недоброякісної обо нестандартної продукції, порушення асортименту, комплектності товарів і ціни. Пору­шення строків подання рекламації призводить до втрати права на задоволення її.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.