МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО -

незалежне підприємство, яке складається з творчих працівників та комерсантів, що розробля­ють, готують та розміщують рекламу і засоби реклами замовникам, які прагнуть знайти покупців для своїх товарів та послуг.

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ -

особа, фірма, підприємство, яке видає рекламній організації замовлення на рекламу.

РЕКЛАМОНОСІЙ -

самостійний засіб реклами (преса, теле­бачення), який має властивість передавати рекламні оголошення, шоу тощо.

РЕКЛАМООДЕРЖУВАЧ -

реципієнт (суб’єкт реклами, цільова група, цільова особа), якому з допомогою засобів реклами пові­домляється рекламна інформація.

РЕКОНВЕРСІЯ -

переведення воєнної промисловості на ви­робництво цивільної продукції.

РЕМАРКЕТИНГ -

маркетинг у ситуації зниження попиту, характерного для всіх видів товару і будь-якого періоду часу.

РЕМІСІЯ -

комерційне зниження для округлення суми пла­тежу за рахунком.

РЕНТА -

а) доход з капіталу, землі чи майна, що його власники регулярно одержують, не займаючись підприємницькою діяльністю; б) доход у формі відсотка, одержуваного власниками грошового капіталу або держателями цінних паперів з твердим курсом.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ -

кінцевий результат фінансово-госпо­дарської діяльності підприємства за певний період; визначається величиною одержаного прибутку у порівнянні з розмірами вкла­день в основні фонди й оборотні кошти. Рентабельність комплекс­но відображає ступінь використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів та ефективність авансованих коштів.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ КАПІТАЛУ -

співвідношення між прибут­ком і вкладеним у нього капіталом.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.