МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ -

відношення прибутку від реалізації продукції до її повної собівартості, а також до собівартості за вирахуванням прямих матеріальних затрат.

РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ -

форма вилучення в державний бюджет частини прибутку підприємств, що не залежить від діяльності ко­лективу і утворилася завдяки особливо сприятливим природним, транспортним або техніко-економічним умовам виробництва.

РЕПОРТНА ОПЕРАЦІЯ -

продаж цінних паперів банку за курсом дня з умовою їх викупу через певний строк за підвищеним курсом.

РЕСТРИКЦІЯ -

обмеження виробництва, продажу і експорту виробником з метою підвищення цін на товари, що виробляються, і одержання більш високого прибутку.

РЕФАКЦІЯ -

1) зниження ціни або ваги товару при торговій операції, яке проводиться продавцем у зв’язку з втратами або псуванням товару; 2) зниження з тарифу, яке надається вантажо­відправнику за особливою угодою при наявності великої кількості вантажу.

РЕФЕРЕНЦІЯ -

характеристика, що дається особі або підприємству іншою особою, організацією, акціонерним товарис-ІГ0ОМ, банком, які користуються довірою в ділових колах. У рефе­ренції вказуються ділові якості і платоспроможність особи або (Організації, на яких запитується референція. Свідчення плато­спроможності певної фірми чи особи.

РЕФІНАНСУВАННЯ -

1) нові позики для погашення наявної заборгованості. Застосовується для трансформації короткостроко­вої заборгованості у довгострокову і для поліпшення умов позик; 2) рефінансування кредиту — притягнення банком більш дешевих короткострокових міжбанківських позик для забезпечення кредиту клієнтом.

РЕЦИПІЄНТ -

1) одержувач платежу або субсидії; 2) окрема особа, група осіб, яким адресована інформація. В рекламі поряд з терміном «реципієнт» вживаються також такі терміни, як «рекламоодержувач», «суб’єкт реклами», «цільова група».

РИЗИКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -

підприємство, характерне пе­реважно для дрібних фірм, які влаштовуються в наукових галузях і займаються створенням та поширенням нової технології.

РИМЕСА -

платіжний документ в іноземній валюті, придба­ний боржником за національну валюту в третьої особи і пересланий ним своєму іноземному кредитору на погашення заборгованості перед ним.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.