МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
РИНКИ ЗОЛОТА -

центри торгівлі золотом, де здійснюється його регулярна купівля-продаж для промислового використання, придбання іноземної валюти, приватної тезаврації, спекуляції. Міжнародні ринки золота функціонують у Лондоні, Цюріху, Нью-Йорку, Сянгані (Гонконг).

РИНКОВА ВАРТІСТЬ -

1) поточна ціна на товар, цінні папе­ри, валюту, а також рівень ціни, по якій вони можуть бути куплені або продані; 2) вартість основних фондів (підприємства), устатку­вання.

РИНКОВА ЕКОНОМІКА -

тип господарства, головним регулятором і рушійною силою розвитку якого є ринок. Характеризується повною самостійністю і незалежністю господарських агентів, їх повною відповідальністю за результати своєї фінансово-господарської діяльності; розвинутою мережею горизонтальних господарських зв’язків; вільним ціноутворенням на переважну більшість товарів; відсутністю дефіцитів на товарному ринку та Конкуренцією виробників; стабільною фінансовою і грошовою системою; залученням до ринкових відносин усіх елементів суспільного багатства і проникненням ринкових відносин у всі сфери економіки; відкритістю економіки щодо світового ринку; державним впливом на ринок передусім економічними методами; підтриманням умов для нормальної конкуренції виробників; за­безпеченням функціонування систем соціальних гарантій.

РИНКОВА СТРАТЕГІЯ -

система заходів, що використо­вується організацією (фірмою) для розширення своєї збутової діяльності.

РИНКОВІ СИЛИ -

умови, які впливають на попит і пропозицію на вільному ринку і визначають ціни, поведінку про­давців та покупців.

РИНКОВІ ФОНДИ -

сукупність товарів, які пропонуються на внутрішньому ринку населенню для особистого вжитку.

РИНОК -

система економіко-правових відносин у сфері обо­роту, що сприяє реалізації товарів і послуг. Ринок відіграє головну роль у зв’язках між відособленими товаровиробниками. Основні складові механізму ринку: попит, пропозиція і ціна. За допомогою зміни ціни ринок інформує учасників господарського життя про зміни в усіх сферах економіки, вказує на необхідність змін напрямів господарської діяльності.  Щодо об’єктів ринкових відносин, то розрізняють: ринок товарів і послуг; ринок нерухомо­го майна; ринок позичкових капіталів (до якого належать ринок кредитів і цінних паперів, страховий ринок); ринок робочої сили; валютний ринок. За територіальною приналежністю розрізняють ринки: місцеві, національні, регіональні та світові.

РИНОК ВИРОБНИКА -

організації, які купують товари і послуги для використання їх у процесі виробництва.

РИНОК ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ -

державні організації, які купують товари і послуги для подальшого їх використання у сфері комунальних послуг або для передачі цих товарів і послуг тим, хто їх потребує.

РИНОК МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ -

ринок продавців і покупців, які укладають угоди не за єдиною ринковою ціною, а в широкому діапазоні цін.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.