МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
РИНОК ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ -

система економічних відносин, яка забезпечує акумуляцію вільних коштів, перетворен­ня їх в позичковий капітал, його перерозподіл між учасниками процесу відтворення.

РИНОК ПОКУПЦЯ -

ситуація на ринку, коли пропозиція виробників і продавців товару перевищує попит на нього за існую­чими цінами, в результаті чого ціни падають.

РИНОК ПРОДАВЦЯ -

ситуація на ринку, коли продавці ма­ють перевагу, оскільки потреби покупців придбати товар за запропонованими цінами перевищують можливість продавців наситити ринок.

РИНОК ПРОМІЖНИХ ПРОДАВЦІВ, ПОСЕРЕДНИЦЬКИЙ РИНОК -

організації, які купують товари і послуги для подальшо­го перепродажу їх з прибутком для себе.

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ -

частина ринку позичкових капіталів, де здійснюється емісія, купівля-продаж цінних паперів (банки, фондова біржа, кредитні інституції).

РИНОК ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ -

сукупність покупців і продавців, які здійснюють операції з вихідним товарним продук­том у ситуації, коли жоден окремий покупець або продавець не справляє великого впливу на рівень поточних цін.

РІВНОВАГА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ, ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ -

етап системи, який характеризується рівністю попиту і пропозиції всіх ресурсів.

РІЧНИЙ ЗВІТ І БАЛАНС -

річний звіт акціонерної компанії, який включає звіт правління, річний баланс та рахунок прибутків і збитків; затверджується на річних зборах акціонерів.

РОБОЧА СИЛА -

здатність людини до праці, сукупність її фізичних і духовних сил, які використовуються нею в процесі виробництва матеріальних цінностей.

РОБОЧИЙ ЧАС -

тривалість участі працівників у суспільно організованій праці; установлений законом час, протягом якого робітник повинен виконувати свої трудові обов’язки на підприємстві, в організації чи установі.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.