МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
РОЙЯЛТІ -

платіж у вигляді періодичних процентних відрахувань продавцю (ліцензіару) за право користування предме­том ліцензійної угоди. Види ройялті: періодичні відрахування за право використання винаходів, патентів, ноу-хау, випуску книг, прокату кінофільмів установлюються у вигляді фіксованих ставок від одержаного доходу; плата за право розробки природних ресурсів, розраховується у певному відсотку від вартості видобутих і реалізованих корисних копалин або твердо встановленої суми від однієї свердловини. Її ставки диференціюються в залежності від якості та поширення корисних копалин.

РОЛОВЕР -

один з видів середньо- і довгострокових кредитів, характерною особливістю якого є встановлення диференційованих процентних ставок на окремі відрізки часу в загальному строку кредиту.

РОЛОВЕР-КРЕДИТ -

середньо- або довгостроковий кредит, який надається за змінною ставкою, що фіксується через рівні проміжки часу (3 — 6 місяців); маржа понад визначену ринкову ставку залишається незмінною протягом усього строку кредиту.

РУХ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ -

оцінка прибутків фірми після сплати податків і з урахуванням амортизаційних відрахувань.

РУХ ТОВАРУ -

діяльність, зв’язана з фізичним переміщенням матеріалів, готових виробів від місць їх виробництва до місць використання з метою задоволення потреб споживачів та одержан­ня власної вигоди. Процес просування товарів від сфери вироб­ництва до  сфери споживання  називають товарооборотом. Розрізняють товарооборот оптовий (просування товарів від вироб­ництва у роздрібну торговельну мережу для подальшого перепро­дажу) і роздрібний (доведення товарів безпосередньо до спожи­вача).

САЛЬДО -

різниця між грошовими прибутками і видатками за певний проміжок часу.

САЛЬДО ВЗАЄМНИХ РОЗРАХУНКІВ -

результат спів­відношення платежів і надходжень коштів за певний період часу, що відображається на особовому рахунку по заліку. Сальдо взаємних розрахунків може бути дебітовим, коли сума платежів більша від суми надходжень коштів, і кредитовим при зворотному співвідношенні цих оборотів. У день завершення заліку дебітове сальдо пред’являється для стягнення з розрахункового або спецпозичкового рахунку господарської організації, кредитове сальдо зараховується на розрахунковий рахунок. При відсутності або нестачі коштів на розрахунковому рахунку банк може надати господарській організації кредит.

САЛЬДО ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ, ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕ САЛЬДО -

різниця між експортом і імпортом країни, звичайно у вартісному вираженні. При перевищенні експорту над імпортом — позитивне сальдо, в протилежному випадку — негативне.

САМООКУПНІСТЬ -

принцип господарювання, яким передбачається повне покриття витрат виробничих підприємств, організацій власними доходами, одержаними від реалізації випу­щеної продукції чи наданих послуг.

САМОФІНАНСУВАННЯ -

забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку підприємства за рахунок Його власних (зароблених) коштів. За умов самофінансування головним джерелом задоволення потреб підприємства є прибуток або госпрозрахунковий доход. Створення фондів власних коштів для покриття витрат на розширення та вдосконалення виробниц­тва, оновлення продукції, підвищення рівня оплати праці — реальна база фінансової та економічної самостійності підприємства. Підприємства, що працюють за умов само­фінансування, вносять до бюджету плату за ресурси, а також здійснюють сплати з прибутку за встановленими нормативами і відрахування у централізовані фонди та резерви. Погашення Позик, сплата відсотків за користування кредитом здійснюється за рахунок частини прибутку, що лишається у розпорядженні підприємства.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.