МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
САНАЦІЯ -

оздоровлення фінансового становища під­приємства шляхом проведення системи заходів з метою попе­редження його банкрутства або підвищення конкурентоспро­можності.

САНКЦІЇ -

економічні заходи примусового впливу, що засто­совуються до підприємств, які допускають порушення у фінансово-господарській діяльності, завдають збитків своїм парт­нерам або державі. Найбільш поширеними видами економічних санкцій є договірні, банківські, фінансові санкції.

Договірні санкції застосовуються при порушенні договорів з метою відшкодування збитків, завданих партнеру через невико­нання умов договору. Банківські санкції застосовуються банками в роботі з підприємствами. Розрізняють кредитні і розрахункові санкції. Кредитні санкції передбачають підвищення процентної ставки за кредит, повне або часткове припинення видачі позик, дострокове їх стягнення тощо. До розрахункових санкцій відносяться примусові переведення підприємств на акредитивну форму розрахунків, при якій відвантаження продукції проводиться лише після перерахування коштів у банк постачальника і броню­вання грошей, обов’язкової перевірки договорів при розрахунках та інші. Фінансові санкції включають сплату підприємством пені при несвоєчасному перерахуванні коштів у державний бюджет, штрафів тощо.

САНУВАННЯ -

система заходів, які здійснюються для запобігання банкрутств промислових, банківських монополій.

СВІНГ -

межа взаємного кредитування сторонами клірингових розрахунків. При тимчасовому перевищенні свінга країна-кредитор може призупинити товарні поставки або зажадати від країни-боржника покриття цього сальдо. Застосовується, як правило, у більшості двосторонніх клірингових угод. Установ­люється у певному відсотковому відношенні до обсягу товарообо­роту сторін. У США термін «свінг» застосовується для позначення забезпеченості кредитної лінії, що відкривається банками для своєї клієнтури.

СВІТОВИЙ РИНОК -

галузь стійких товарно-грошових відносин між країнами (в тому числі й тими, що належать до різних соціально-економічних систем), зв’язаними між собою участю в міжнародному поділі праці.

СВІТОВИЙ РИНОК ПОЗИЧКОВИХ КАПІТАЛІВ -

частина рин­ку позичкових капіталів, де здійснюється рух грошового капіталу між країнами на умовах повернення і сплати відсотка, формуються попит і пропозиція.

СВІТОВІ ЦІНИ -

грошове вираження інтернаціональної вар­тості товару, що реалізується на світовому ринку.

СВІТЧ -

сукупність операцій з валютою і цінними паперами, зв’язаних зі зміною зобов’язань учасників цих операцій. Наприклад, ліквідація зобов’язань в одній валюті або з одними цінними паперами й укладання угод з іншими; переуступка третій стороні залишку валютних коштів на кліринговому рахунку; операції по використанню блокованих рахунків.

СВІФТ -

міжнародна міжбанківська організація, створена у 1973 р. з метою електронного обміну інформацією між банками про здійснені розрахунки за допомогою спеціальних теле-комунікацій. В даний час у системі СВІФТ беруть участь понад 1500 банків з 54 країн.

СВОП -

операція по обміну національної валюти на інозем­ну, що передбачає зобов’язання зворотного обміну через певний строк; здійснюється між центральними банками.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.