МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
СВОПІНГ -

різновид операцій, зв’язаних з продажем та купів­лею в один і той самий час однакових цінних паперів з метою зменшення податків.

СЕГМЕНТ РИНКУ -

сукупність споживачів, які однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів марке­тингу.

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ -

процес виявлення найбільш спри­ятливих умов на ринку з мстою вибору варіанта орієнтації вироб­ничо-збутової політики.

СЕЗОННЕ ЗНИЖЕННЯ -

зменшення ціни товару або послуги для споживачів, які здійснюють несезонні покупки.

СЕЗОННИЙ КРЕДИТ -

кредит на покриття потреб, виклика­них сезонними причинами.

СЕЙЛЗ-ПРОМОУШН — 1) просування товару, стимулювання збуту; 2) заохочення праці торгових працівників за допомогою премій, подарунків тощо.

СЕКВЕСТР -

заборона або обмеження права користування будь-яким майном за розпорядженням органів державної влади.

СЕЛЕКТИВНИЙ ПОПИТ, ВИБІРКОВИЙ ПОПИТ -

попит споживачів на конкурентну марку продукції.

СЕЛЕКТИВНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ, ВИБІРКОВИЙ ПРОТЕК¬ЦІОНІЗМ -

протекціонізм щодо не національного виробництва в цілому, а лише окремої галузі.

СЕРВІС -

організоване обслуговування у сфері побуту.

СЕРТИФІКАТ -

І) посвідчення, письмове свідоцтво; 2) позикове фінансове зобов’язання держави; 3) назва облігацій спеціальних державних позик; 4) документ, що засвідчує асортимент, кількість і якість експортного товару. Акціонерний сертифікат — документ, що засвідчує право власника на частину капіталу компанії. Аудиторський сертифікат — свідоцтво, що засвідчує правильність опублікованого балансу фірми. Заставний сертифікат — різновид облігацій, забезпе­чених заставою. Ощадний сертифікат — свідоцтво позикової устано­ви про депонування коштів, шо засвідчує право власника на одер­жання після закінчення строку депозита відсотків по ньому. Сертифікат виникнення товару — офіційний документ, який засвідчує місце виробництва товару. Сертифікат участі — зобов’язання банків або урядових агентів надати відповідний кредит. Сертифікат якості — офіційний документ, який засвідчує якість товару, його відповідність стандарту.  Страховий сертифікат — документ, що містить умови договору страхування. Замінює страховий поліс.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.