МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
БАНКIВСЬКИЙ КРЕДИТ -

основна форма кредиту, при якій банківською установою надаються позичальнику у тимчасове користування кошти на умовах терміновості, повернення та платності (див. також Валютні кредити). Специфічними формами кредиту є форфейтинг, факторинг, кредит покупцю.

БАНКIВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ -

форма розрахунків, при яких до банку подається поштова платіжна вимога переказодавця про виплату суми грошей певній особі (переказоодержувачу). У зовнішньоторгових розрахунках банківський переказ використовується при оплаті боргів по кредитах, виплаті авансів та інших операціях.

БАНКIВСЬКИЙ ПУЛ -

форма організаційного об’єднання групи банків для спільної діяльності, яка характеризується тим, що прибуток усіх учасників надходить у загальний фонд i розподіляється між ними пропорційно до розмірів їх капіталів.

БАНКИ-КОРЕСПОНДЕНТИ -

банки, що виконують на основі кореспондентського договору доручення один одному по платежах та розрахунках через спеціально відкриті рахунки.

БАНКІВСЬКА АСОЦIАЦIЯ -

добровільне об’єднання приватних банків з метою захисту своїх професійних інтересів.

БАНКІВСЬКА ГАРАНТIЯ -

форма забезпечення додаткових фінансових інтересів учасників зовнішньоекономічних угод, порука банку-гаранта стосовно будь-якої особи (бенефiцiара) за дорученням іншої особи (принципала) у забезпеченні виконання останнім своїх зобов’язань перед бенефiцiаром. При безумовній гарантії банк-гарант виконує свої зобов’язання (здійснює платежі) перед бенефiцiаром на його першу вимогу, навіть якщо вона нічим не обумовлена i не підтверджена будь-якими додатковими документами. Умовні банківські гарантії залежать від виконання бенефiцiаром певних спеціальних умов.

БАНКІР -

менеджер i власник грошового капіталу, який спеціалізується на веденні банківських операцій.

БАНКНОТНИЙ ОБIГ -

функціонування випущених центральними банками банківських білетів як засобів обігу i засобів платежу.

БАНКОВИЙ КРЕДИТ -

див. Банківський кредит.

БАНКРУТСТВО -

боргова неспроможність, припинення платежів за борговими зобов’язаннями підприємствам, акціонерним товариствам.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.