МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
СИНДИКАТ -

об’єднання підприємців, яке бере на себе здійснення всієї комерційної діяльності при збереженні виробни­чої і юридичної самостійності підприємств, які входять до нього. СИНДИКОВАНИЙ КРЕДИТ — середньостроковий кредит, наданий міжнародним синдикатом банків, з плаваючою процент­ною ставкою.

СИНЕКУРА -

високооплачувана посада, яка не вимагає знач­них зусиль для праці.

СИНХРОМАРКЕТИНГ -

маркетинг, функції якого реалізу­ються в момент часу, коли попит може значно перевищувати виробничі можливості або ж, навпаки, обсяг виробництва даного товару може виявлятися більшим від потреб ринку.

СИСТЕМА ЗБОРУ ЗОВНІШНЬОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОР¬МАЦІЇ -

система джерел і методичних прийомів, за допомогою яких керівники одержують повсякденну інформацію про події, що відбуваються в комерційному середовищі.

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ -

постійно діюча система взаємозв’язку людей, устаткування і методичних прийомів, призначена для збору, класифікації, аналізу, оцінки та поширення актуальної, своєчасної і точної інформації для використання її розпорядниками сфер маркетингу з метою здійснення плануван­ня, втілення в життя і контролю за використанням маркетингових заходів.

СИСТЕМА МАРКЕТИНГУ -

комплекс найбільш суттєвих рин­кових відносин та інформаційних потоків, які зв’язують фірму з ринками збуту її товарів.

СИСТЕМА СКАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (СССІ) -

інформаційна система, що грунтується на розподілі потоків інформації за розділами та підрозділами дослідження ринку і за джерелами інформації, а також розподілі осіб, зайнятих її збиранням та обробкою.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ -

елемент організаційної структури фірми, в яку входять системи фінансування, планування, контролю за випуском продукції, обліку тощо. Основна проблема полягає у вияв­ленні ступеня відповідності існуючих систем наміченій стратегії фірми.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ -

сукупність методів і засобів дослідження складних економічних об’єктів і процесів, які дають змогу підготувати й узагальнити управлінські рішення.

СИТУАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ -

прийняття стратегічних рішень не у визначені планом строки, а в міру виявлення потенційних проблем збуту.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.