МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
СТРАТЕГІЯ АКТИВНОГО ВПЛИВУ -

відмова управлінської практики від пасивного пристосування до ринкових умов, перехід до політики впливу на ринок з метою активного формування попиту на продукцію, контролю за технічним прогресом, впливу на державну політику.

СТРАТЕГІЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ -

стратегія марке­тингу, спрямована на розширення збутової діяльності фірми шля­хом приєднання до неї компонент-постачальників сировини, матеріалів та напівфабрикатів, а також збутових фірм.

СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ -

система заходів, яка використовується для того, щоб організація не стала занадто за­лежною від одного стратегічного господарського підрозділу або однієї асортиментної групи.

СТРАТЕГІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО МАРКЕТИНГУ -

розроб­ка спеціальної програми маркетингу по відношенню до кожного ринкового сегмента, яка максимально враховує його специфічні риси.

СТРАТЕГІЯ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ -

стратегія маркетингу, яка полягає в політиці виділення фірмою своїх продуктів (або послуг) як особливих, відмінних від конкуруючих продуктів (послуг), і тим самим забезпечує автоматичний попит на ринку.

СТРАТЕГІЯ ЛІКВІДАЦІЇ БІЗНЕСУ -

стратегія маркетингу, що відповідає таким принципам: ліквідація бізнесу не повинна пору­шувати ділових зв’язків з партнерами по бізнесу, шкодити прести­жу компанії, негативно впливати на психологічний клімат серед працівників і знижувати престиж фірми. Вона повинна супровод­жуватися максимально безконфліктним вирішенням проблеми працевлаштування персоналу.

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ -

формування і реалізація завдань підприємства-виробника й експортера щодо кожного окремого ринку (сегмента ринку) і кожного товару на певний період часу для здійснення виробничо-комерційної діяльності у повній відповідності з ринковою ситуацією та можливостями під­приємства. Розробляється на основі досліджень і прогнозування кон’юнктури товарного ринку, вивчення товару, покупців, конкурентів. Див. також Тактика маркетингу.

СТРАТЕГІЯ НИЗЬКИХ ВИТРАТ -

напрям політики фірми, який зв’язує досягнення конкретних переваг із забезпеченням більш дешевого виробництва та збуту продукції.

СТРАТЕГІЯ ПІДТРИМКИ РІВНЯ ЗБУТУ -

стратегія маркетин­гу, яка спрямована на збереження існуючої ринкової частки та рівня прибутковості, не створює безпосередніх труднощів у реалізації товару. Разом з тим її проведення повинно враховувати небезпеку посилення позицій конкурентів і втрати частини ринку у випадку їх активних дій.

СТРАТЕГІЯ ПОСТУПОВОГО ЗГОРТАННЯ ОПЕРАЦІЇ -

стратегія маркетингу, яка полягає у використанні певного підрозділу виробництва як джерела надходження фінансових ресурсів для фірми (за рахунок підвищення цін та інших заходів) при відмові від капіталовкладень у його модернізацію і поступово­му зниженні рівня фінансування поточних витрат. Основна про­блема — недопущення витоку інформації про згортання вироб­ництва, оскільки поширення такої інформації може призвести до різкого падіння попиту на продукцію.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.