МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
СТРАТЕГІЯ ПРОДУКТУ -

стратегія маркетингу, яка визначає способи успішного збуту продукту на ринку.

СТРАТЕГІЯ РЕАКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ -

система можливих дій з боку підприємства на імовірні зміни зовнішніх факторів, які піддаються впливові з боку підприємства.

СТРАТЕГІЯ РИНКУ -

стратегія маркетингу, що характеризує політику фірми щодо зміни частки своїх стратегічних одиниць бізнесу на ринку.

СТРАТЕГІЯ РОЗРОБКИ ТОВАРУ -

практика встановлення на винайдений товар максимально високої ціни, яка робить вигідним сприйняття новинки певними сегментами ринку, а фірмі дає змогу одержати максимально можливий прибуток.

СТРАХОВА СУМА -

сума, на яку застрахований даний об’єкт.

СТРАХОВИЙ ПОЛІС -

документ, на основі якого укладається договір страхування. У ньому вказуються всі ризики, щодо яких здійснюється страхування.  Серед них можуть бути: збитки чи пошкодження, що виникають внаслідок шторму, землетрусу, по­вені, зіткнення суден, сходження поїзда з рейок або зіткнення поїздів, насильного захоплення вантажу, крадіжки, недопоставки товарів, страйку, війни тощо.

СТРАХОВІ ВАЛЮТНІ УГОДИ -

валютні операції, за яких платежі здійснюються в обумовлений строк (від тижня до 5 років) за курсом на момент укладання контракту. Існують міжбанківські і біржові строкові валютні угоди. В першому випадку має місце реальна поставка валюти, в другому — виплата курсової валюти. Різниця між цими показниками (маржа) виступає у вигляді премії або знижки, величина яких залежить від змін у рівнях процентних ставок при кредитних операціях з іноземною валютою. Різновиди строкових валютних угод — аутрайт, опціон, лідз енд леге, своп.

СТРАХУВАННЯ -

укладання договору, згідно з яким страху­вач бере на себе зобов’язання відшкодувати страхувальнику або третій особі в межах страхової суми збитки, завдані певними подіями, що передбачені договором. Страхування — це спосіб відшкодування збитків і засіб залучення грошових ресурсів. У зовнішньоекономічних відносинах страхуванню підлягають такі види ризику: комерційний ризик — відмова від придбання товару або порушення умов платежу з боку покупця; валютний ризик — зміна курсового співвідношення між валютою, у якій виражені національні витрати експортера, і валютою платежу за експортні операції; страховий ризик, що визначається сукупністю політич­них причин (запровадження мораторію на зовнішні платежі, воєнні дії і т. п.). За об’єктом страхування розрізняють: страхуван­ня вантажів, що перевозяться морським, залізничним, повітряним та іншими видами транспорту. Відповідальність страхувача починається з моменту, коли вантаж приймається зі складу у пункті відправки для перевезення, і триває протягом усього пере­везення до того часу, поки вантаж не буде доставлений до місця призначення, зазначеного в полісі; страхування фрахту — об’єктом є плата, що знімається власником транспортного засобу за переве­зення вантажу (найбільш широке застосування має при морських перевезеннях); страхування воєнного ризику — страхування від збитків, які можуть бути завдані воєнними діями, громадянською війною, повстанням. На страхування приймаються судна, літаки, а також вантажі, що ними перевозяться, інше майно. Поряд з прямим страхуванням здійснюються: перестрахування — перекла­дання страховою організацією, що уклала договір страхування, частини ризику на іншу страхову організацію (перестрахувальни­ка) з сплатою їй відповідної частки премії, одержаної від страхувальника; подвійне страхування — страхування одного і того самого інтересу від одних і тих самих небезпек у декількох страхувачів, коли страхові суми, разом узяті, перевищують страхо­ву вартість.

СТРОК ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТУ -

термін, протягом ЯКОГО позичальник використовує позику банку для сплати своїх зобов’язань; при фірмовому кредиті — термін поставки товару і визначення покупцем заборгованості по кредиту шляхом акцепту тратт експорту.

СТРОК КРЕДИТУ -

період, на який видається кредит. Розрізняють повний і середній строк кредиту. Повний строк кре­диту - це період від початку використання до закінчення пога­шення всієї суми кредиту, що включає строк використання, пільговий період та строк погашення. Строк використання — термін, протягом якого той, хто позичав, використовує позику банку для оплати своїх зобов’язань; по фірмовому кредиту — строк поставки товару і визнання покупцем заборгованості по кредиту шляхом акцепту тратт експортера.

Пільговий період — час від моменту закінчення використання до початку погашення кредиту. Строк погашення — термін, під час якого відбувається повна виплата основного боргу, відсотків і комісій, нарахованих за кредитом. Середній строк кредиту розраховується для порівняння ефективності різних варіантів кре­дитування з різними строками використання, погашення та пільговими періодами. Він свідчить, на який умовний період припадає вся сума кредиту. Якщо використання й погашення кредиту здійснюється рівномірно, то його середній строк дорівнює половині строку використання, плюс пільговий період, плюс по­ловина строку погашення.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.