МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ТАКЕЛАЖ -

загальна назва всіх снастей на судні.

ТАКТИКА МАРКЕТИНГУ -

формування і реалізація завдань підприємства на кожному ринку і по кожному товару в конкрет­ний період часу на основі стратегії маркетингу й оцінки поточ­ної ринкової ситуації при постійному коректуванні завдань у міру змін кон’юнктурних факторів. Див. також Стратегія мар­кетингу.

ТАНТЬЄМА -

одна з форм додаткової винагороди з чистого прибутку, що виплачується членам правлінь, директорам, керівним службовцям акціонерних товариств, банків, фінансових компаній та ін. Розмір тантьєми встановлюється у відсотках від чистого прибутку.

ТАРА -

виріб, призначений для пакування, зберігання і тран­спортування товарів.

ТАРА-ОБЛАДНАННЯ -

технічний засіб, призначений для ук­ладання, транспортування, зберігання та продажу з нього товарів споживачеві. Забезпечує цілість споживчої упаковки при переве­зенні, зберіганні та продажу товарів.

ТАРИФ -

система ставок, яка визначає розмір плати за різні послуги виробничого й невиробничого характеру, що надаються підприємствам, організаціям та населенню.

ТАРИФНА СИСТЕМА -

сукупність нормативних актів, що регламентують оплату праці в залежності від рівня кваліфікації, характеру та умов праці в різних галузях народного господарства. Складовими елементами тарифної системи є для робітників: та­рифно-кваліфікаційні довідники, тарифні сітки, тарифні ставки; для керівних інженерно-технічних працівників і службовців: схе­ми посадових окладів і кваліфікаційний довідник посад службовців. Крім того, тарифну систему підприємства використо­вують як орієнтир для диференціації оплати праці в залежності від професії, кваліфікації робітників, складності й умов виконання роботи.

ТАРИФНА СІТКА -

елемент тарифної системи, що визначає кількість розрядів та співвідношення в розмірах тарифних ставок у залежності від рівня кваліфікації робітника (розряду) й ступеня складності виконуваної роботи. Являє собою шкалу, яка дає змогу визначити тарифну ставку робітника у відповідності з його кваліфікаційним розрядом.

ТВЕРДА ВАЛЮТА -

валюта, стійка щодо власного номіналу, а також до курсів інших валют, забезпечена золотом або іншими цінностями.

ТВЕРДА КОНТРАКТНА ЦІНА -

контрактна ціна, зафіксована на певному рівні в момент підписання контракту.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.