МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ТЕЗАВРАЦІЯ ЗОЛОТА -

накопичення золота приватними осо­бами у вигляді скарбу або страхових фондів. За умов золотого стандарту тезавроване золото відіграє роль резервного фонду гро­шового обігу. Метал поступає в канали обігу за умови збільшення потреби в грошах і вилучається з обігу за рахунок тезаврації золота, коли потреба в ньому скорочується.

ТЕЗАУРУС -

1) словник мови з повною смисловою інформацією; 2) в інформатиці — повний систематизований набір даних про будь-яку галузь знань, що дає змогу людині або обчислювальній машині орієнтуватися в ній.

ТЕЛЕГРАФНИЙ ПЕРЕКАЗ -

грошовий переказ, що здійснюється за допомогою телеграми, яку один банк посилає іншому (наприклад, за дорученням клієнта).

ТЕЛЕКС -

телеграфна система, що використовує телепринте­ри   (телетайпи)  і телефонні  мережі загального призначення.

Організаційно — це міжнародна мережа абонентського телеграфу­вання, в яку за допомогою автоматичних телеграфних станцій об’єднано близько 100 національних мереж.

ТЕНДЕНЦІЯ РИНКУ -

основний напрям у динаміці цін на ринку: короткочасні коливання при цьому ігноруються.

ТЕНДЕР -

ціна, запропонована підприємством, при визна­ченні якої виходять перш за все з цін, які можуть призначити конкуренти, а не з рівня власних витрат або величини попиту на товари.

ТЕНДЕРИ -

див. Міжнародні торги.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ -

комплект документів, в якому міститься інформація з організаційних, технічних та комерційних питань проведення міжнародних торгів. Комплект тендерної доку­ментації розсилається тендерним комітетом поштою або передається фірмам чи організаціям можливим учасникам торгівлі. Його можна також придбати за певну плату в тендерному комітеті.

ТЕНДЕРНИЙ КОМІТЕТ -

тимчасовий цільовий орган, який створюється замовником (покупцем) у зв’язку з проведенням міжнародних торгів. Основні завдання комітету — підготовка тен­дерної документації, оголошення і проведення торгів, аналіз і оцінка пропозицій та заявок, представлених учасникам торгів з метою вибору найбільш конкурентоспроможної заявки.

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРИДАТНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ -

ха­рактеристика вибору з точки зору умов, необхідних для забезпе­чення його виробництва.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.