МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ -

прогнозування, в ході якого визначається можливе в перспективі оновлення споживних якостей товарів, які випускаються, та технології, яка викорис­товується, і оцінюються можливі зміни в структурі виробничих витрат.

ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ -

див. Технологічна придатність.

ТОВАР -

продукт праці, який задовольняє певну потребу людини і виробляється не для власного споживання, а для продажу.

ТОВАР ПІДВИЩЕНОГО ПОПИТУ -

товар з унікальними ха­рактеристиками або окремі марочні товари, для придбання яких покупець готовий нести додаткові витрати.

ТОВАР-НОВИНКА -

див. Новий товар.

ТОВАРНА БІРЖА -

комерційне підприємство, регулярно функціонуючий ринок однорідних товарів з визначеними характе­ристиками.

ТОВАРНА КОН’ЮНКТУРА -

див. Кон ‘юнктура товарного ринку.

ТОВАРНА МАРКА -

знак або символ, чи їх поєднання, які ідентифікують продукцію та послуги виробника (продавця). То­варна марка може бути виражена словом, буквою, групою слів або букв, символом, малюнком, персоніфікованою товарною маркою. Товарна марка, яка захищена юридично,— це вже товар­ний знак.

ТОВАРНА НОМЕНКЛАТУРА -

див. Номенклатура товарів.

ТОВАРНА ПОЛІТИКА -

елемент маркетингової діяльності підприємства, який включає в себе асортиментну політику, ство­рення нових товарів і запуск їх у виробництво, виключення з експортної програми товарів, які втратили споживчий попит, модифікацію товарів, питання пакування, товарного знака та на­йменування товару.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.