МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ТРАНЗИТНЕ МИТО -

мито, яке стягується з вантажів, що перевозяться транзитом через територію даної країни.

ТРАНЗИТНИЙ РИЗИК -

ризик валютних втрат при перера­хунку сум з однієї валюти в іншу, наприклад при щорічній переоцінці суми валютного боргу (тобто коли ніяких операцій не проводиться). Див, також Операційний ризик.

ТРАНЗИТНИЙ ТОВАРООБОРОТ -

вид оптового товарооборо­ту, при якому оптове підприємство здійснює продаж товарів, відвантажуючи їх з виробничих підприємств або від постачальників безпосередньо товароодержувачам, минаючи свої склади.

ТРАНСАКЦІЯ -

банківська операція, переказ грошових коштів (у тому числі за кордон) для яких-небудь цілей.

ТРАНСПОРТНА ТАРА -

див. Зовнішня тара.

ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -

організація доставки това­ру від відправника до одержувача вантажу, включаючи вибір виду транспорту, спрямування перевезення, способу транспортування.

ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ -

вид діяльності спеціалізованих підприємств, організацій, агентств, фірм по наданню вантажовласнику додаткових послуг, пов’язаних з підготовкою продукції до переміщення, оформлен­ня транспортної документації, укладення договору перевезення з транспортними підприємствами, розрахунок за транспортування, страхування та ін.

ТРАНСФЕРТ -

1) перенесення операції з одного рахунку на інший; 2) переказ грошей з однієї фінансової установи в іншу або з країни в країну; 3) переведення цінних паперів від одного власника до іншого.

ТРАНСФЕРТНІ ОПЕРАЦІЇ -

дії, зв’язані з передачею прав володіння іменними цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями тощо) від однієї фізичної (юридичної) особи до іншої і з переміщенням золота, іноземної валюти з однієї держави в іншу.

ТРАНСФЕРТНІ ПЛАТЕЖІ -

спосіб розподілу коштів держав­ного бюджету, який передбачає різні види виплати з нього (суб­сидії, субвенції, пенсії, допомоги тощо) підприємствам, організаціям, населенню. Прямі державні субсидії підприємствам викликані об’єктивними потребами у фінансуванні масштабних дорогих програм науково-технічного розвитку, регулювання галу­зей, технологічної і регіональної структури економіки. Існують також методи прихованого (посередницького) перерозподілу бюд­жетних коштів в інтересах підприємств шляхом стимулювання прискореної амортизації, надання пільгових кредитів, проведення політики митного протекціонізму, пільгових тарифів на послуги інфраструктури і т. ін. Значну частину трансфертних платежів складають виплати на соціальні потреби: пенсії, допомоги й інші види фінансової допомоги непрацездатним членам суспільства, молоді, що навчається.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.