МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ТРАНСФЕРТНІ ЦІНИ, ВНУТРІФІРМОВІ ЦІНИ -

вид цій, у тому числі в міжнародному товарообороті, які використовуються при обміні товарами в рамках міжнародних і траснаціональних корпорацій та підприємств, у тому числі між їх підрозділами, що знаходяться в різних країнах.

ТРАСАНТ -

особа, яка видає переказний вексель (тратту). Відповідає за акцепт та платіж по векселю. Підпис трасанта — обов’язковий реквізит переказного векселя.

ТРАСАТ -

особа (боржник), яка зобов’язана сплатити за переказним векселем (траттою). Наказ трасата — обов’язковий реквізит тратти.

ТРАТТА -

переказний вексель, переважно у міжнародних розрахунках.

ТРЕЙДЕР -

представник брокера у торговельній зоні біржі. Приймає замовлення від імені фірми на продаж та купівлю, видає різну інформацію. Має значок, де вказано, яку фірму він пред­ставляє.

ТРЕСТ -

об’єднання підприємств, яке характеризується тим, що підприємства, які входять до його складу, втрачають свою виробничу, комерційну та юридичну самостійність і підкоряються єдиному управлінню.

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД -

 суд, обраний за взаємною згодою сторін для розгляду конкретного спору; одна з форм залучення громадськості до участі в розв’язанні цивільних спорів.

ТРИПЛЕТ -

третій примірник будь-якого документа (напри­клад, товаротранспортної накладної).

УГОДА -

комерційний обмін цінностями між двома сторона­ми. Основна одиниця виміру у сфері маркетингу. Умови угоди підтримуються й охороняються законодавством. Угода передбачає наявність таких умов: 1) не менше двох ціннісно значущих об’єктів; 2) узгоджені дії щодо її здійснення; 3) узгоджений час здійснення; 4) узгоджене місце проведення.

УГОДА ДЕПОРТНА -

купівля цінних паперів за курсом дня з умовою продажу їх через певний строк за зниженим курсом.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.