МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
УНЦІЯ -

традиційна одиниця виміру маси золота для визна­чення його ціни на ринку дорогоцінних металів або для виражен­ня золотого вмісту грошових одиниць. Унція трійська дорівнює 31,1 г золота.

УПАКУВАННЯ -

будь-який матеріал (папір, картон, фольга, тканина, поліетилен, пластик), тара і т. п., в які упаковуються товари. Затрати на упакування враховуються при плануванні ви­пуску продукції.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ -

керівна діяльність, спрямована на контроль затрат і забезпечення економії. Широкого розповсюд­ження термін набув у зв’язку з концепцією «проектування» в межах заданої вартості.

УПРАВЛІННЯ ЗА ВІДХИЛЕННЯМ -

метод управлінської діяльності, заснований на обліку відхилень від плану і зосеред­женні зусиль керівної організації на їх усунення.

УПРАВЛІННЯ ЗАВДАННЯМИ, ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ -

ме­тод управлінської діяльності, грунтується на виділенні найбільш важливих на даний період завдань (бажаних результатів діяльності).

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ -

цілеспрямоване регулю­вання динаміки всіх видів майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємництва та інших видів діяльності для одержання прибутку (доходу) чи досягнення соціального ефекту.

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ -

аналіз, планування, здійснення контролю за проведенням заходів, спрямованих на встановлення, зміцнення та підтримування вигідного обміну з цільовими покупцями заради досягнення певних завдань фірми, таких, як одержання прибутку, зростання обсягів збуту, розши­рення ринку.

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТОМ -

метод управління виробницт­вом, який передбачає створення спеціальних органів, відпові­дальних за планування, проектування, виробництво та збут пев­них видів продукції. Характерний для фірм, які відрізняються значним ступенем диверсифікації.

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ -

метод управління, який перед­бачає послідовне керівництво роботою в міру її переходу від однієї стадії робочого процесу до іншої.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ -

методи і діяльність, які використовуються для задоволення потреб якості, в тому числі проектно-конструкторських і контрактних вимог.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.