МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
УЧАСНИК РИНКУ -

особа, яка купує і продає від імені своїх клієнтів, а також за свій рахунок товари та послуги.

ФАКТОР-КОМПАНІЯ -

компанія, яка спеціалізується на операціях з факторингом.

ФАКТОРИ -

чинники, що перебувають у певному логічному зв’язку з наслідками. Вплив кожного чинника оцінюється за баль­ною шкалою.

ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО ОТОЧЕННЯ -

в маркетингу будь-які фактори, які можуть вплинути на комерційний успіх підприємства, але знаходяться поза контролем підприємця.

ФАКТОРИНГ -

різновид торгово-комісійної операції, яка поєднується с кредитуванням оборотного капіталу клієнтів. Вклю­чає інкасування дебіторської заборгованості клієнта, кредитування і гарантію від кредитних та валютних ризиків.

ФАКТОРИНГ КОНВЕНЦІЙНИЙ -

універсальна система фінансового обслуговування клієнтів, що включає бухгалтерське, інформаційне, рекламне, збутове, транспортне, кредитне та юри­дичне обслуговування. За клієнтом зберігаються практично лише виробничі функції.

ФАКТОРИНГ КОНФІДЕНЦІЙНИЙ -

на відміну ВІД конвенційного, де висока вартість обслуговування та реальність загрози повного підпорядкування відлякує багатьох потенційних клієнтів, факторинг конфіденційний обмежується лише обліком фактур. Він є прихованим джерелом коштів для кредитування товарообороту. Особливість його полягає в тому, що ніхто з контрагентів клієнта не поінформований про кредитування його продажу факторинг-компапією.

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ -

метод дослідження умов збуту, суть якого полягає у виявленні ступеня і швидкості впливу ранжированих за певною ознакою факторів на підрозділи, напрями діяльності фірми.

ФАКТУРА -

рахунок, який продавець виписує на ім’я покуп­ця. Засвідчує фактичну вартість товару і послуг.

ФАКТУРНА ВАРТІСТЬ -

див. Фактурна ціна.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.