МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ФАКТУРНА ЦІНА -

ціна реальної операції купівлі-продажу, яка може змінюватись на суму транспортних і страхових витрат.

ФАС -

лицьовий бік, вигляд спереду; умова поставки в міжнародній торгівлі, згідно з якою продавець за свій рахунок постачає товари до борту судна, а подальші витрати (навантажен­ня, фрахт) несе покупець.

ФЕКТОР -

торговий посередник (фінансовий спеціаліст), що займається збиранням розрізнених фінансових надходжень і кредитів для своїх клієнтів.

ФІЗИЧНІ ТОВАРИ -

реальні товари на відміну від термінових товарних контрактів, документів, які дають право на одержання товарів.

ФІКСИНГ -

на деяких міжнародних валютних ринках чи біржах щоденна зустріч, у ході якої офіційно встановлюються курси різних валют шляхом приведення у відповідність зі змінами умов ринку рівня їх купівлі та продажу. Учасниками зустрічі є комерційні банки і прямо або опосередковано центральні банки. Останні можуть здійснювати інтервенцію для підтримування курсу на певному рівні.

ФІКСОВАНИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС -

офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, яке грунтується на визначених у законодавчому порядку валютних паритетах. Допус­кає закріплення вмісту національних грошових одиниць США, при суворому обмеженні коливань ринкових курсів валют у межах одного відсотка.

ФІКТИВНИЙ КАПІТАЛ -

капітал (акції, облігації тощо), який на відміну від реального (у формі грошей або устаткування) являє собою не вартість, а лише право на одержання доходу.

ФІНАНСИ -

сукупність економічних відносин у процесі ство­рення та використання централізованих і децентралізованих гро­шових фондів.

ФІНАНСОВА ІНВЕСТИЦІЯ -

міжнародна кредитно-фінансова діяльність, включаючи операції з цінними паперами.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО -

галузь права, яка регулює відносини, пов’язані з фінансовою діяльністю держави.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.