МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ФРАНКО -

умови поставки продукції, у відповідності з яки­ми споживач звільняється від витрат, зв’язаних з доставкою вантажів (навантажування, транспортування, розвантажування) через те, що вони включені в ціну товару. Види франко: франко-склад постачальника, франко-вагон (судно), франко-станція (порт, пристань) відправлення, франко-станція (порт, пристань) призна­чення та інші.

ФРАНКО-ВАГОН -

умова, за якою продавець зобов’язаний одержати вагон і завантажити в нього товар.

ФРАНКО-УМОВА -

умова продажу, згідно з якою покупець звільняється від безпосередніх витрат по завантаженню і транспор­туванню вантажів у зв’язку з тим, що ці витрати включені в ціну товару.                                            

ФРАНШИЗА -

умова страхового договору, яка передбачає звільнення страхувача від компенсації збитків, які не перевищують певного розміру.

ФРАХТ -

плата власнику транспортних засобів за перевезення вантажів або пасажирів, а також за навантаження і розвантаження.

ФРАХТОВА СТАВКА -

ціна морського перевезення, що вклю­чає затрати і середній прибуток.

ФРАХТОВИЙ РИНОК -

ринок, на якому здійснюються опе­рації по фрахтуванню і відфрахтуванню такелажу. Є одним з видів товарного ринку, коли в ролі товару виступають транспортні пос­луги.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗНИЖКА -

зниження ціни, яке виробник пропонує службам товаропросування, що виконують певні функції, такі, як продаж товару, його зберігання та ведення обліку.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ -

організа­ція служби маркетингу, при якій різні спеціалісти по маркетингу керують різними видами маркетингової діяльності і підпорядковані одному керівникові, відповідальному за маркетинг.

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ -

методологія комплексного системного дослідження функцій об’єктів, спря­мована на забезпечення суспільно необхідних споживчих якос­тей об’єктів при мінімальних затратах на всіх стадіях життєвого циклу.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.