МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЦИКЛ ЖИТТЯ КЛАСУ ПРОДУКТІВ -

цикл життя товарів, які знаходяться в стадії зрілості протягом тривалого періоду часу.

ЦИРКУЛЯРНИЙ АКРЕДИТИВ -

інструкція банку своїм аген­там за кордоном сплачувати тратти клієнта до обумовленої макси­мальної суми.

ЦІЛІ ВИХОДУ НА РИНОК -

1) швидке проникнення на новий ринок; 2) одержання максимуму прибутку при мінімумі затрат і заданому обсязі реалізованого товару.

ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ -

метод планування реклами, за допомогою якого розробляються окремі цілі реклами і визнача­ються шляхи їх досягнення. Необхідні для досягнення цих цілей вислови, вживані засоби реклами та їх оформлення є предметом подальших заходів планування реклами.

ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ -

див. Управління за завданням.

ЦІЛЬОВИЙ МАРКЕТИНГ -

діяльність по розмежуванню сегментів ринку, вибір одного або декількох з цих сегментів і розробка товарів та комплексів маркетингу з розрахунку на кожну з відібраних послуг.

ЦІНА -

грошове вираження вартості товару, показник її величини.

ЦІНА ВИРОБНИЦТВА -

перетворена форма вартості, що лежить в основі ринкових цін на товари. Складається з витрат виробництва товару й середнього прибутку.

ЦІНА КАФ -

ціна, яка повністю включає витрати по тран­спортуванню товару, але не включає витрати по страхуванню.

ЦІНА ЛІЦЕНЗІЇ -

узагальнюючий показник корисності тех­нології або технологічних знань, які надаються споживачу за ліцензією. Дорівнює валовій сумі ройялті, виплаченій продавцю за період дії угоди.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.