МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЦІНА НОУ-ХАУ -

узагальнюючий показник корисності ноу-хау. За своєю природою і формами оплати аналогічний ціні ліцензії. Формується за рахунок передачі частини додаткового прибутку, одержаного покупцем в результаті використання ноу-хау на виробництві, продавцеві. Фактична ціна ноу-хау виражається у вигляді або паушального платежу, або суми ройялті, яка виплачується покупцеві за період дії угоди про передачу ноу-хау.

ЦІНА ПРОНИКНЕННЯ НА РИНОК -

низька ціна товару або послуги, призначена для захоплення масового ринку.

ЦІНА СІФ -

при постачанні товарів на умовах СІФ продавець зобов’язаний доставити товар у порт відвантаження; зафрахтувати судно; оплатити збори, податки і мито, що зв’язані з вивозом товару; застрахувати його; вручити покупцю необхідні товаросупроводжувальні і товаророзпоряджувальні документи. При цьому в продажну ціну поряд з ціною самого товару включаються затрати на страхування та видатки по транспортуванню товарів до порту призначення. Покупець приймає товар, несе витрати по його розвантаженню, якщо вони не включені у фрахт, оплачує вартість товару і несе ризик, якому може піддатись товар з моменту наван­таження на борт судна.

ЦІНА СПОЖИВАЧА -

затрати покупця на придбання і вико­ристання товару протягом нормативного періоду його експлуа­тації.

ЦІНА ФАС -

ціна, яка обмежує транспортно-експедиторські виграти відправника вантажу до пристані.

ЦІНА ФОБ -

ціна, яка означає, що продавець несе лише частину витрат по транспортуванню і страхуванню, а саме — до моменту доставки товару на борт судна.

ЦІННІ ПАПЕРИ -

документи, які містять у собі майнові права, що дають право на одержання визначеної частини прибут­ку, представлені акціями, облігаціями, векселями.

ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ -

проведення цінової політики, спрямованої на обмеження доступу на ринок іншим продавцям і покупцям.

ЦІНОВА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ -

досягнення за допомогою цінової політики такого співвідношення цін на різні групи товарів, яке забезпечує рентабельну роботу як підприємств, що їх купують, так і підприємств, що їх продають.

ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ -

ступінь зміни обсягу збуту продукції в залежності від зміни цін на неї.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.