МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЦІНОВА ПОЛІТИКА -

сукупність ідей і положень, які вико­ристовуються організаціями або державами при встановленні цін на продукцію, що реалізується. При проведенні цінової політики враховуються витрати виробництва, ціни конкурентів, кон’юнк­тура ринку, затрати на рекламу та стимулювання збуту тощо.

ЦІНОВЕ ЛІДЕРСТВО -

позиція фірми на ринку, яка забезпе­чує можливість продавати свою продукцію за найбільш високими цінами завдяки високому рівню якості продукції та обслуговуван­ня споживача.

ЦІНОВИЙ ДІАПАЗОН -

сукупність значень цін від найбільш низького до найбільш високого, які встановлюються на певну продукцію і забезпечують повернення витрат виробництва (нижня частина діапазону), а також реалізації продукції (верхня частина діапазону).

ЦІНОВИЙ ЛІДЕР -

цінова політика, характерна для сильних фірм, які оволоділи значною частиною ринку і є на ньому монополістами.

ЦІНОВИЙ МАРКЕТИНГ -

одна з форм реалізації стратегії маркетингу, яка характеризує управління ціною продукції з метою забезпечення сформульованих стратегією завдань.

ЦІНОВІ ЗНИЖКИ -

спосіб визначення ціни з урахуванням становища на ринку й умов контракту. До найбільш поширених ціпових знижок належать такі. Бонусні знижки, що надаються, як правило, постійним клієнтам не за кожну окрему угоду, а за обумовлений обсяг обороту протягом року. Досягають 7—8 від­сотків вартості обороту. Тимчасові знижки використовуються здебільшого в торгівлі продукцією масового попиту, яка має сезон­ний характер. Дилерські знижки надаються оптовим та роздрібним торговцям, агентам і посередникам. Знижки повинні покривати витрати дилерів на продаж, сервіс та забезпечувати їм повний розмір прибутку. Величина дилерських знижок залежить від виду товару та обсягу посередницьких послуг і досягає ЗО відсотків.

Закриті знижки надаються на продукцію, що обертається у замкнутих економічних одиницях, наприклад у внутрішній торгівлі міжнародних замкнутих угруповань, а також на товари, що поста­чаються за спеціальними міжурядовими угодами. Кількісні зниж­ки залежать від величини або серійності замовлення. За окремими контрактами вони становлять до 15 відсотків. Знижки «сконто» надаються за оплату готівкою або за довгострокове здійснення платежів за контрактом; можуть складати 3 — 5 відсотків вартості угоди. Спеціальні знижки надаються покупцям, з якими у фірми склалися особливі відносини, у тому числі довгострокові зв’язки. Розміри таких знижок — комерційна таємниця. Орієнтовно вони становлять 5—8 відсотків вартості обороту.

ЧАРТЕР -

угода фрахтування судна, за якою власник судна за винагороду (орендну плату) надає судно орендатору на певний строк. У чартері вказується розмір фрахту, вантаж, місце заванта­ження, місце призначення та інші умови. В залежності від видів фрахтових угод розрізняють рейсовий чартер, тайм-чартер, бербоут, або димайз-чартер. Застосовуються стандартні форми чартера, ро­зроблені для використання у перевезеннях певних видів вантажів.

ЧАСТКОВА ОПЛАТА -

оплата рахунків і платіжних вимог постачальників не в повній

сумі, а частково.

ЧАСТКОВИЙ АКЦЕПТ -

згода покупця на часткову оплату рахунку постачальника.

ЧЕК -

спеціальний грошовий документ установленої форми, що містить письмове розпорядження банку видати зазначену в ньому суму пред’явникові чека або перерахувати певну суму гро­шей з поточного рахунку чекодавця на рахунок чекопред’явника.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.