МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЧЛЕН-ФІРМА -

брокерська фірма, організована як товарист­во, має як мінімум одного головного партнера з необмеженою відповідальністю, який є членом фондової біржі.

ШЕДУЛЯРНИЙ ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК -

податок, який, на відміну від глобального прибуткового податку, стягується не з сукупного доходу платника податку, а по частинах — шедулах,залежно від джерела доходу. Історично вперше зародився і дістав повного розвитку у Великобританії.

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ -

кількісна і якісна характеристи­ка товарних пропозицій, яка відображає набір різних товарів (послуг), їх видів, типів, сортів тощо, об’єднаних за будь-якою ознакою.

ШТАБНІ ОРГАНИ (ШТАБИ) -

одна з ланок лінійно-функціональної (лінійно-штабної) структури управління, яка за­безпечує лінійних керівників (президента, голову правління, ди­ректора, начальника цеху і т. п.) інформацією та готує проекти рішень. Штаби не мають права давати вказівки низовим ланкам і впливають на них лише через відповідних керівників.

ШТАТИ -

постійний склад співробітників певної установи, підприємства чи організації.

ШТРАФ -

грошове стягнення за порушення зобов’язань, передбачених договором. У зовнішньоекономічних відносинах штраф сплачується за порушення строків поставки товару або надання послуг, некомплектність поставки, за поставку товарі» низької якості або в упаковці, що не відповідає вимогам, за порушення інших умов, які передбачені відповідним договором. Стягується в установленій твердій сумі або у відсотках від суми невиконаного зобов’язання. Строк давності позову для стягнення штрафу — 6 місяців.

ЮРИДИЧНА ОСОБА -

ринковий суб’єкт (організація, підприємство, фірма), який володіє відокремленим майном, може від власного імені набувати майнові і власні немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем або відповідачем в суді й арбітражі. Діє на основі статуту або положення, має своє найменування, місцезнаходження і відповідає за своїми зобов’язаннями майном, яке йому належить (або закріплене за ним). Фірма, що є юридичною особою, має самостійний юридичний статус і може відкривати свої філіали та представ­ництва.

ЮРИДИЧНИЙ МАРКЕТИНГ — ТИП -

маркетингу, можливості якого реалізуються в той час, коли з точки зору благополуччя споживача або організації попит на ряд товарів або послуг може вважатися ірраціональним.

ЮРИСДИКЦІЯ -

компетенція давати правову оцінку фактам, розв’язувати правові спори. Розрізняють юрисдикцію судову й адміністративну. Розгляд та розв’язання кримінальних справ ста­новить виключно юрисдикцію суду; цивільні справи розглядають­ся судом, арбітражем, деякі третейським і товариським судами, адміністративні спори розв’язуються різними адміністративними органами. В галузі міжнародного права існує міжнародна юрисдикція. Під міжнародною юрисдикцією розуміють компетенцію міжнародного суду чи арбітражу.

ЮРИСКОНСУЛЬТ -

особа, яка відає вирішенням правових питань в установі і виступає як захисник інтересів цієї установи в судових та інших інстанціях.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.