МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
БОНIФIКАЦІЯ -

надбавка до обумовленої в договорі ціни товару, якщо його якість буде вищою в порівнянні з контрактною. Види боніфікацій: експортна боніфікація – повернення (не стягнення) податків у вигляді готівки, стягнених раніше з експортера

за вивезені за кордон товари. Сприяє підвищенню конкурентноздатності товарів, що експортуються на світовому ринку, стимулює зацікавлення експортера; бонiфiкацiя відсотка — державні субсидії певним категоріям позичальників з метою зниження розміру виплат по відсотках за кредит.

БОНУС -

винагорода, одержана торговим посередником у вигляді відсотків від загальної суми товарообороту, здійсненого за його участю.

БОНУСНI ЗНИЖЕННЯ -

цінові зниження, які пропонують великим оптовим покупцям, як правило, постійним клієнтам, не за кожну окрему операцію, а за обумовлений обсяг обороту. Досягають 7 —8  відсотків вартості обороту.

БОРЖНИК -

у зобов’язаннях одна з сторін (юридична особа чи громадянин), що повинна виконати на користь іншої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші або утриматися від певної дії. У двосторонньому зобов’язанні кожний з його учасників е i боржником, i кредитором.

БРАКЕРАЖ -

перевірка товару на вiдповiднiсть його якості, оформлення та упаковки умовам контракту чи стандартам. Здійснюється державними організаціями (в нашій державі — державними інспекціями по якості товарів).

БРИФIНГ -

коротка нарада представників засобів масової інформації, на якій дається погоджена сторонами — учасницями переговорів, засідань, конференцій інформація про їх хід, погляди, оцінка сторін тощо.

БРОКЕР -

посередник при складанні різних угод, наприклад між покупцями і продавцями товарів, цінних паперів, валют та інших цінностей. Брокери, що здійснюють посереднє функції на біржах, називаються біржовими брокерами. Серед них розрізняють дилерів i джоберiв. Незалежно від того, якою конкретно діяльністю займаються брокери чи кого представляють, вони завжди виступають як посередники i здійснюють лише фактичні дії на основі окремих доручень. Брокерам надаються спеціальні повноваження на укладання кожної конкретної угоди, i вони повинні діяти у суворій вiдповiдностi з цими повноваженнями. Брокери можуть надавати своїм клієнтам також додаткові послуги, наприклад здійснювати контроль за виконанням укладеного контракту. За свої послуги брокери отримують винагороду (брокеридж), величина якої коливається від 0,25 до З відсотків контракту. Брокери, як правило, спiецiалiзуються на здійсненні посередницьких операцій по купiвлi-продажу одного-двох конкретних видів товарів.

БРОКЕРСЬКА КОМIСIЯ -

винагорода, яку брокери отримують вiд своїх клієнтів за виконання посередницьких функцій та надання консультацій.

БРОКЕРСЬКА КОНТОРА -

служба, що діє на біржі для збору інформації про динаміку цін. Комiсiйнi збори вiд діяльності брокерських контор є основним джерелом доходів біржі.

БРУТТО -

1) валовий доход без вирахування затрат; 2) маса товару з упаковкою.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.