МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
БЮЛЕТЕНЬ КУРСIВ IНОЗЕМНИХ ВАЛЮТ -

нормативний, документ Національного банку України, який с обов’язковим для виконання на території держави при здійсненні розрахунків, що вимагають перерахунку іноземної валюти в українські карбованці i навпаки: при купівлі та продажу іноземної валюти, платіжних документів в іноземній валюті, обліку зовнішньоторгових i кредитних операцій, розрахунках зовнішньоторгових фірм i Зовнішнього економічного банку з українськими виробниками експортної та споживачами імпортної продукції.

ВАГА БРУТТО -

вага товару разом з внутрішньою i зовнішньою упаковкою, включаючи пакувальні матеріали.

ВАГА НЕТТО -

вага товару без упаковки.

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ -

загальний об’єм продукції у вартісному вираженні, виробленої за певний період.

ВАЛОВИЙ ВНУТРIШНІЙ ПРОДУКТ (ВНП) -

сукупна вартість кінцевої продукції галузей матеріального виробництва i сфери послуг. Обчислюється за реальними затратами виробників на виробництво продукції (ВВП по фактичній вартості) та з врахуванням сальдо податків i субсидій (ВВП по ринкових цінах). Розраховується трьома способами: по виробництву — як сума умовно чистої продукції галузей матеріального виробництва i сфери послуг; по розподілу — як сума державного i приватного споживання, державних i приватних капіталовкладень, приросту або зменшення всіх видів запасу i експорту; по доходах — як сума заробітної плати робітників, усіх видів прибутку, рентних доходів, амортизаційних відрахувань та непрямих податків. Усі ці способи розрахунку повинні давати одну й ту саму суму. ВВП обчислюється або у поточних, або у фінансових (постійних) цінах. Для зручності порівнянь розраховується в єдиній валюті — американських доларах. За допомогою цього показника аналізуються закономірності i тенденції розвитку економіки, проводяться міжнародні порівняння, оцінюється рівень розвитку продуктивних сил та економічний потенціал різних країн.

ВАЛОВИЙ ДОХОД -

частина вартостi виробленої  валової продукції за вирахуванням вартості матеріальних витрат, тобто заново створена вартість, що включає заробітну плату i чистий доход.

ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП) -

вартість товарів та послуг, вироблених i наданих в країні за певний проміжок часу. ВНП є синтетичним показником результативності функціонування економіки країни та її зовнішньоекономічної діяльності.

ВАЛОВІ ВИТРАТИ -

сума постійних i змінних витрат на кожному конкретному рiвнi виробництва.

ВАЛОРИЗАЦІЯ -

штучне підвищення ціни товару (головним чином через скорочення його виробництва або зниження курсу цінних паперів).

ВАЛЬВАЦІЯ -

визначення цiнності іноземної валюти в грошовій одиниці даної держави не за її номіналом, а за вагою вміщеного в ній валютного металу (срібла, золота).

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.