МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ВАЛЮТНА ВИРУЧКА -

надходження коштів в іноземній валюті на рахунки підприємств i організацій за реалізовану продукцію, ліцензії, надані послуги за кордоном та всередині країни.

ВАЛЮТНА ІНТЕРВЕНЦIЯ -

один iз способів ведення валютної політики, що є процесом навмисного втручання будь-якої держави (групи держав) в операції на міжнародному, регіональному чи місцевому (внутрідержавному) валютному ринку з метою підвищення (зниження) курсу валют певних держав i досягнення таким чином односторонньої вигоди (переваг).

ВАЛЮТНА КАСА -

сукупність надходжень i платежів країни в іноземній валюті.

ВАЛЮТНА КОРЗИНА -

набір національних валют, за якими розраховується курс національної або міжнаціональної регіональної колективної валюти. Розрахунки застосовуються банками та міжнародними валютно-кредитними організаціями у зв’язку з введенням змінних валютних курсів i використовуються при створенню міжнародних лічильних грошових одиниць, індексації валюти ціни та валюти позики у міжнародних економічних відносинах. Курс карбованця розраховується як середньозважена величина до набору з шести валют: долара США, марки ФРН, японської ієни, французького франка, швейцарського франка, фунта стерлінгів.

ВАЛЮТНА КРИЗА -

раптовий чи хронічний розлад системи міжнародного грошового обігу i міжнародних розрахунків. Причинами валютних криз можуть бути: низька ефективність виробництва; диспропорції у національних господарствах; порушення співвідношень між виробництвом, зорієнтованим на експорт, i купівельними спроможностями імпортерів; інфляція; незбалансованість міжнародних розрахунків; дефіцити державних бюджетів; валютні спекуляції тощо. Формами прояву валютних криз є: підвищення ціни на золото та гарячкова його скупка за нестійкі валюти; падіння курсів цінних паперів на фондових біржах; різке коливання курсів валют; надмірне використання іноземних кредитів для підтримки нестійких валют i фінансування дефіцитів платіжних балансів.

ВАЛЮТНА МОНОПОЛІЯ ДЕРЖАВИ -

виключне право держави в особі уповноважених нею кредитних установ на розрахункові, кредитні та iншi операції з валютними цінностями, іноземною валютою, золотом, дорогоцінними металами, а також на управління золотовалютними резервами, що їй належать. Валютній монополії держави властиві дві основні функції: регулююча i захисна. За допомогою регулюючої функції здійснюється зосередження золота, валюти, дорогоцінних металів та забезпечення ефективного їх використання з метою розвитку національної економіки. За допомогою захисної функції держава захищає своє національне майно, грошову систему вiд впливу криз i нестійкості валют інших держав, валютних спекуляцій та інтервенцій.

ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ -

співвідношення між сумою платіжних вимог i сумою платіжних зобов’язань банку, підприємства чи фірми в іноземній валюті. Якщо вимоги рiвнi зобов’язанням, валютна позиція називається закритою, якщо ні — відкритою. Якщо розмір вимог перевищує розмір зобов’язань, відкрита валютна позиція називається довгою, у противному разі - короткою.

ВАЛЮТНА ПОЛIТИКА -

сукупність економічних, правових i організаційних форм, методів i заходів держав, об’єднань, підприємств, кредитних та інших установ, якi ставлять собі за мету завоювати пануюче становище на валютних ринках.

ВАЛЮТНА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ -

законодавчо встановлена форма організації валютних відносин даної держави. Включає назву валюти, порядок визначення валютного курсу, регламентацію міжнародних розрахунків, валютне прогнозування та iншi елементи.

ВАЛЮТНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ -

передбачена у зовнiшньоекономiчнiй угоді умова, що стосується перегляду суми платежу пропорційно змiнi курсу валюти з метою страхування сторiн від ризику валютних втрат. Валютні застереження можуть бути односторонніми, тобто такими, що діють в інтересах експортера (кредитора) у випадку знецінення валюти платежу або в інтересах імпортера (боржника) у випадках підвищення курсу валюти платежу, а також двосторонніми, при яких перерахунок суми платежу проводиться як при підвищенні, так i при падінні курсу валюти.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.