МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ВАЛЮТНЕ ПЛАНУВАННЯ -

сукупність спеціальних методів визначення величини надходжень у перспективі, використання резервів i залишків іноземних валютних коштів, що дає змогу забезпечити ефективну зовнішньоекономічну діяльність держави, підприємств, кредитних за інших установ.

ВАЛЮТНИЙ АРБІТРАЖ -

закупівля іноземної валюти на одному валютному ринку з одночасним продажем й на іншому валютному ринку з метою вилучення прибутку на рiзницi в валютних курсах на різних ринках.

ВАЛЮТНИЙ АУКЦІОН -

продаж іноземних валют за національну валюту або валюта однієї країни за валюту іншої  шляхом публічного торгу в заздалегідь встановлений час i в певному масці. Загальні умови продажу валюти визначаються продавцем. Покупцем валюти слiд вважати юридичну або фізичну особу, яка в процесі проведення аукціону запропонувала найвищу ціну. Учасниками аукціону можуть бути підприємства та організації якi мають право формувати валютні фонди. Для цього вони повинні надіслати заявку, в якій визначити назву валюти для купівлі або продажу, обсяг операцій, мінімальний (при продажу) i максимальний (при купівлі) курс, за яким пропонується укласти договір, визначитися з іншими умовами та обов‘язками.

ВАЛЮТНИЙ ДЕМПIНГ -

вивіз товарів за цінами, нижчими світових, з країн із знеціненою валютою в країни з більш міцною або менш знеціненою валютою.

ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ -

регулювання обсягу готівкових коштів в іноземній валюті та її обмінного курсу на iншi валюти.

ВАЛЮТНИЙ КРЕДИТ -

кредит в іноземній валюті.

ВАЛЮТНИЙ КУРС -

ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн (див. також Курс-„спот”, Крос-курс). На зміну валютного курсу впливає стан платіжного балансу держави, рівень знецінення грошей по відношенню до золота та інших валют, а через них i до товарів. Валютний курс забезпечує можливість виявити i кількісно виміряти та оцінити наслідки зовнішньоекономічних операцій. Він істотно впливає на вибір структури виробництва i споживання, експорту i імпорту, орієнтуючи на те, щоб ризниця між міжнародними та національними цінами була найбільшою i приносила максимальний прибуток.

ВАЛЮТНИЙ ПАРИТЕТ -

співвідношення між валютами різних держав, яке визначається на основі вмісту в їх грошових одиницях вагової кількості грошового товару, в якості якого в даний час виступають благородні метали (насамперед золото, а також срібло). При золотих (срібних) валютах золотим (срібним) паритетом даної валюти є вміст (вага) щирого золота (срібла) в грошовій одиниці. Валютний паритет змінюється при девальвації i ревальвації валюти. Встановлюється законодавчо i є основою валютного курсу.

ВАЛЮТНИЙ РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА -

рахунок в іноземній валюті. Формується за рахунок платежів вiд зовнішньоторговельних операцій i валютних коштів, одержаних у кредит, а також придбаних на валютних біржах. За бажанням підприємства одержана валюта може зараховуватися або на його позабалансовий, або на поточний балансовий валютний рахунки. На позабалансовий валютний рахунок зараховується іноземна валюта у карбованцевій оцінці, що забезпечує право лише власнику на використання валютних коштів. По таких рахунках не нараховуються i не виплачуються відсотки.

Поточні балансові валютні рахунки відкриваються Зовнішекономбанком при умові перерахування підприємством відповідного карбованцевого покриття за переведену на рахунок валюту.

ВАЛЮТНИЙ РЕЗЕРВ -

запас іноземної валюти, а також золота, якам розпоряджається державний орган або центральний банк тієї чи іншої країни для платежу за міжнародними розрахунками.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.