МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ВАЛЮТНИЙ РИЗИК -

ризик при експортно-імпортних операціях, породжений коливанням валютного курсу (курсів). В умовах знецінення валют ризик стає значним для експортерів, зокрема по довгострокових угодах, а також при продажу товарів у кредит. Фірми, якi здійснюють зовнішньоторговельні операції в iнфляцiйнiй валюті, мають ряд втрат i вигод: 1) на курсі інфляційної валюти у зв’язку з його пониженням щодо інших валют; 2) в золотому виразі внаслідок знецінення валюти щодо золота; 3) на купівельній спроможності при підвищенні цін на експортні та імпортні товари в iнфляцiйнiй валюті; 4) на масі товарів при бартерних угодах i т. ін.

І втрати, i вигоди, зв’язані між собою, мають єдину основу розвитку інфляції i водночас характеризуються істотними особливостями: виникають вони для експортерів за контрактами, укладеними до знецінення валюти. При виконанні контракту експортер скуповує знецінену іноземну валюту, i при обмiнi її на валюту своєї країни при умові зниження курсу цієї валюти він не буде мати курсових втрат.

Курсові втрати можуть понести кредитори, якi надали кредити у валюті.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК -

особлива сфера економічних відносин, що зв’язана здійсненням операцій (купівля, продаж,обмiн) з іноземною валютою i платіжними документами в інвалюті, з формуванням попиту i пропозицій на іноземні валюти. Функціонує через міжнародні банки, біржі, аукціони. Валюти (долари США, марки ФРН, фунти стерлінгів Великобританії, швейцарські i французькі франки, японські ієни та ряд інших) є об’єктом практично всіх валютних угод i утворюють міжнародний валютний ринок. За своїм режимом валютні ринки поділяються на вільні (в країнах, де немає валютних обмежень) i невільні (де є такі обмеження i валютні операції можливі лише з дозволу уповноважених організацій за офіційним курсом).

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦIЇ -

сукупність розрахунків, що їх визначають виробничі, торгові, кредитні та інші угоди; здійснюються в іноземних валютах. Розрізняють: готівкові валютні операції („спот”) при яких обмін валют відбувається або в момент укладання угоди, або на наступний робочий день, i строкові (форвардні), при яких платежі проводяться в установлений строк (вiд одного тижня до п’яти років) за курсом, зафіксованим у момент укладання угоди. Операції „своп” базуються на комбінаціях готівкових i строкових угод. Курси по таких угодах фіксуються у момент їх укладання, а на випадок зміни валютних курсів учасники гарантують себе спеціальними угодами.

ВАНТАЖНА МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ -

подана власником вантажу  заява у митний орган при одержанні з-за кордону або при відправленні за кордон товарів.

ВАРАНТ -

посвідчення, яке видають склади на прийняті для зберігання товари. Варант може бути зданий пiд заставу або переданий іншій особі.

ВАРІАНТНИЙ ПРОГНОЗ -

прогноз, складений на співставленні різних варіантів можливого розвитку економічних об’єктів при різноманітних передбаченнях щодо того, як розвиватиметься техніка, які вживатимуться економічні заходи тощо. Варіантні прогнози випливають з імовірного характеру розвитку економки.

ВАРТIСТЬ -

1) виражена в грошах цінність будь-чого або величина затрат на будь-що; 2) суспільна праця, затрачена на виробництво товару i втілена в цьому товарі.

ВАРТIСТЬ КРЕДИТУ -

 сума, яку позичальник сплачує кредитору за користування кредитом. Основними компонентами вартості кредиту є відсоткова ставка, комісія та збір, страхова премія.

ВВIЗ І ВИВIЗ ВАЛЮТИ ТА ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ -

 процес руху за допомогою обміну, купiвлi-продажу та інших форм, а також порядок переказу, пересилки за кордон i з-за кордону валютних коштів, дорогоцінних металів, каменів та виробів з них, платіжних i майнових документів, виписаних в іноземній валюті. Ввіз і вивіз валюти та валютних цінностей регламентується спеціальними державними, міжурядовими та міжнародними документами (законами, положеннями, угодами, договорами).

ВВІЗНЕ МИТО -

податок, що стягується митними органами з товарів іноземного виробництва при пропуску їх через державний, кордон. У залежності вiд методу обкладання ввізні мита поділяються на адвалорнi (за вартістю) i специфічні (у вигляді твердої ставки з ваги, штуки, метра або інших одиниць виміру товару). Використовуються вони як засіб захисту промисловості й сільського господарства країни вiд закордонної конкуренції, ускладнюючи доступ на внутрішній ринок товарів іноземного походження.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.