МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ВІДСУТНІСТЬ ПОПИТУ -

ситуація на ринку, при якій цільові споживачі не зацікавлені в товарі або байдужі до нього.

ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА -

територія, де діють особливі пільгові економічні умови для іноземних і національних підприємств. Вільні економічні зони створюються з метою розв’язання соціальних, регіональних, науково-технічних та зовнішньоекономічних проблем. За характером діяльності вільні економічні зони можна об’єднати в такі групи: 1) експортні про­мислові зони, основним призначенням яких є виробництво ек­спортної продукції, а також частково такої, що її замінює; 2) вільні торговельні зони, транзитні зони, вільні порти, безмитні склади, митні зони на окремих підприємствах, які займаються доробкою, зберіганням та перевалкою вантажів; 3) комплексні зони — вільні міста, райони тощо, основним завданням яких є розв’язання широкого кола питань; 4) технологічні зони, технологічні парки тощо, основним призначенням яких є забезпечення на пільгових умовах розробки і впровадження у виробництво сучасних технологій; 5) банківські і страхові зони, основним завданням яких є здійснення на пільгових умовах банківських і страхових операцій.

ВІЛЬНА МИТНА ЗОНА -

особлива територія великого морсь­кого порту, залізничного вузла, аеропорту або прилеглого до них району, на якій відсутнє або знижене мито; використовується для збереження, сортування, пакування та переробки товарів.

ВІРЕМЕНТ -

перерахування певної суми з поточного рахунку однієї особи на поточний рахунок іншої.

ВКЛАДНЕ ДЕПОЗИТНЕ СВІДОЦТВО -

документ,   що засвідчує про вклад грошей в кредитну установу, за яким вклад може бути витребуваний вкладником. У вкладному свідоцтві містяться реквізити: сума вкладу, час його внесення, прізвище вкладника, назва кредитної установи, що прийняла вклад, харак­тер вкладу, розмір відсотка, що нараховується вкладнику. Як пра­вило, вкладне свідоцтво не передається іншій особі, однак власник вкладу, попередньо повернувши вкладне свідоцтво кредитній уста­нові, може доручити їй виписати нове на ім’я третьої особи.

ВНЕСОК -

сума грошей (або інших цінностей), добровільно внесених юридичною або фізичною особою у певні фонди або на певні цілі (внески у фонди громадських, міжнародних організацій, фонди допомоги тощо).

ВНУТРІШНЬОЗАВОДСЬКИЙ ОБОРОТ -

вартість тієї части­ни промислової продукції, яка вироблена і спожита на даному підприємстві.

ВНУТРІШНЯ ВАРТІСТЬ ЕКСПОРТНОГО ТОВАРУ -

вартість відпущеної продукції в оптових цінах без податку з обороту, яка враховує надбавку за експортне виконання і транспортні витрати за доставку товару від підприємства-виробника до кордону, якщо вони не враховані в оптовій ціні, витрати по переміщенню вантажів та їх збереженню.

ВНУТРІШНЯ СФЕРА -

маркетингові фактори, які піддаються управлінню з боку підприємства.

ВНУТРІШНЯ ТАРА, СПОЖИВЧА ТАРА -

тара, яка надходить до споживача з продукцією і не є самостійною транспортною одиницею.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.