МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ГАРМОНІЗОВАНА СИСТЕМА ОПИСУ 1 КОДУВАННЯ ТОВАРІВ -

митний і статистичний класифікатор товарів. Має шість ступенів класифікації: розділи (21), групи (96), підгрупи (33), товарні позиції (1241), підпозиції (3553) та субпідпозиції (5019), В основу побудови класифікатора покладені різні ознаки товарів: поход­ження, вид матеріалів, з яких виготовлений товар, його призна­чення та хімічний склад. Використовується переважною більшість країн — учасниць світової торгівлі. Забезпечує високу співставність національних зовнішньоторговельних показників, здешевлює обробку різної митної, комерційної та іншої документації.

ГАРМОНІЙНІСТЬ ТОВАРНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ -

ступінь ж товарами різних асортиментних груп з точки зору використання.

ГАРЯЧІ ГРОШІ -

кошти, що швидко переводяться їх власниками з однієї країни до іншої з метою одержання прибутку від зміни валютних курсів та відсоткових ставок. Гарячі гроші - це тимчасово вільні кошти корпорацій, банків та індивідуальних вкладників.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПДРЯДЧИК -

фірма або організація, яка виконує за підрядним контрактом обов’язки по будівництву різного роду об’єктів, включаючи монтаж і налагодження технологічного та іншого устаткування.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК -

фірма або організація, яка виконує за підрядним контрактом обов’язки по доставці комплектного устаткування чи матеріалів для промислового об’єкта або об’єктів соціального та культурного призначення. Генеральний постачальник за згодою замовника може залучати на договірних умовах вітчизняні та іноземні фірми субпостачальників.

ГЕНЕРАТОР ІДЕЙ -

постійний систематичний пошук можливостей виробництва нових товарів. Він включає виділення джерел нових ідей і методів їх створення. Методи генерації нових ідей включають мозкову атаку (збір невеликих груп спеціалістів, де відкриття дискусій стимулює виникнення широкого кола ідей), аналіз наявної продукції та попиту на неї тощо.

ГЕОГРАФІЧНА СЕГМЕНТАЦІЯ -

методика проведення сегментаційного аналізу, в основу якого покладені географічні фактори.

ГЕРБОВИЙ ПОДАТОК -

 податок на документи, якими оформляються різні ділові операції, реєстрація компанії чи збільшення її акціонерного капіталу, домовленість, договір про оренду, про передачу цінних паперів, акцій, облігацій, угода про представниц­тво, посередництво тощо.

ГІВАП (ПОСТУПКА) -

втрати в доході внаслідок продажу цінних паперів з одним рівнем доходу і купівлі цінних паперів на однакову суму з більш низьким рівнем доходу.

ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ -

надзвичайно високі темпи зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, розладу платіжного обороту, руйнування нормальних господарських зв’язків.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.