МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
АКТИВНИЙ ТОРГОВИЙ БАЛАНС -

торговий баланс, який характеризується перевищенням вивозу товарів з країни над ввозом до неї.

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ -

операції за допомогою яких банки розміщують свої кошти (купівля цінних паперів, видача позик).

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО -

організаційна форма об’єднання підприємств організацій та окремих осіб (акціонерів). Його кошти утворюються шляхом випуску й розміщення акцій. Найвищим органом акціонерного товариства є загальні збори  акціонерів, а виконавчим — правління.

АКЦЕПТАНТ -

особа, яка взяла на себе зобов’язання провести оплату за пред’явленим рахунком, векселем

АКЦЕПТК -

згода покупця (імпортера) на оплату або гарантування оплати рахунків постачальників(експортерів) за  відвантажену продукцію , надані послуги або виконані роботи.

АКЦЕПТНИЙ КРЕДИТ -

форма гарантійного зобов’язання банку, при якому банк акцептує виставлений клієнтом переказний  вексель (дає зобов’язання провести оплату за векселем). Акцептований вексель пізніше може використовуватися клієнтом як засіб платежу при розрахунках з господарськими партнерами. Умовою акцептного кредиту є надання клієнтом банку засобів для платежу за векселем до закінчення строку погашення.

АКЦИЗ -

вид непрямого податку переважно на товари масового споживання та послуги. Включаються в ціни товарів або тарифи на послуги i виступає джерелом держбюджету.

АКЦІЇ НА ПРЕД’ЯВНИКА -

акції, бланки яких не мають iменi його власника. В книзі реєстрації акцій акціонерної організації фіксується лише загальна кількість випущених акцій на пред’явника.

АКЦІОНЕР -

співвласник акціонерного підприємства; власник акцій, якi дають право на одержання певного прибутку i на участь в управлінні справами.

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ -

основний капітал акціонерної організації, розмір якого визначається її статутом . Утворюється за рахунок акцій.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.