МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ДЕЛЬКРЕДЕРЕ -

порука комісіонера перед комітентом за  виконання договору, укладеного комісіонером з третьою особою.

ДЕМАРКЕТИНГ -

маркетинг в ситуації, коли попит на товари перевищує рівень промислової потужності і товарні ресурси ко­ристуються підвищеним попитом.

ДЕМЕРЕДЖ -

штраф за простій судна під час навантаження чи розвантаження понад обумовлений договором строк.

ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ -

сукупність заходів, спрямованих на усунення монопольного становища підприємств різних галузей народного господарства, які є монопольними виробниками про­дукції чи послуг, а також усунення монополії органів управління, планування, матеріально-технічного постачання, торгівлі, капітального будівництва, банківської справи. Демонополізація зв’язана з розвитком різних форм власності і господарювання, децентралізацією управління, формуванням ринкових інститутів та структур, активізацією децентралізованого розподілу матеріальних і фінансових ресурсів, забезпеченням правового за­хисту товаровиробників та споживачів від державного і ринкового монополізму.

ДЕМПІНГ -

експорт товарів за зниженими цінами. Розрізняють дві форми демпінгу: товарний — продаж товарів на ринках інших країн за цінами нижче середнього для цих країн рівня; валютний — експорт товарів за зниженими цінами з країн зі знеціненою валютою в країни з більш стабільною валютою.  Демпінг виступає засобом боротьби за ринки збуту, основним з яких є встановлення антидемпінгового мита.

ДЕНОМІНАЦІЯ -

офіційне укрупнення грошової одиниці держави (без її перенайменування) і обмін згідно з установленим співвідношенням старих грошових знаків на нові. Викликає зміну валютного курсу національної валюти. При деномінації відбувається номінальне зменшення грошової маси.

ДЕНОНСАЦІЯ, ДЕНОНСУВАННЯ -

повідомлення однієї дер­жави іншій про розірвання укладеного між ними договору, зроб­лене в порядку і в строки, передбачені цим договором.

ДЕПОЗИТ -

1) кошти або цінні папери (акції, облігації), що їх вносять для зберігання в кредитні установи; 2) грошова сума (або цінні папери), що вносяться боржником у судові установи для перерахунку кредитору.

ДЕПОЗИТ, АБО ВЕКСЕЛЬ ДО ВИМОГИ -

банківський вклад, який може бути вилучений за першою вимогою; перевідний век­сель без строку, який повинен бути оплачений при першому пред’явленні.

ДЕПОЗИТАРІЙ -

фізична або юридична особа, якій вручені депозити.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.