МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ДЕПОЗИТНІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ -

валютні операції по залученню й розміщенню коштів в іноземній валюті у вклади.

ДЕПОНЕНТ -

фізична або юридична особа, якій належить грошова сума, що знаходиться тимчасово у підприємства чи організації. Депоновані суми виплачуються особам за їх вимогою або перераховуються підприємствам, організаціям.

ДЕПОНУВАТИ -

віддавати на збереження, робити внески.

ДЕПОРТ -

різновид термінової біржової угоди на продаж цінних паперів у розрахунку на подальше зниження їх курсу. Оберненим депорту є репорт.

ДЕПРЕСІЯ -

стан економіки, коли виробництво товарів перевищило грошову масу, яка відповідає виробленим продуктам; характеризується скороченням виробництва.

ДЕРЖАВНА СКАРБНИЦЯ -

державний фінансовий орган, головною функцією якого є касове виконання бюджету. Державна скарбниця забезпечує збирання податків, мита, прибутків від реалізації державних позик тощо. Інколи здійснює емісію паперових грошей.

ДЕРЖАВНЕ МИТО -

грошові збори, що стягуються спеціально уповноваженими установами (судом, державним арбітражем, нотаріальними конторами і т. ін.) за здійснення дай в інтересах підприємства, організації, установи і окремих громадян та за видачу документів, які мають юридичне значення (касаційні скарги, заповіти).

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЛЬНОСТІ -

система заходів,  спрямованих на розвиток зовнішньоекономічної діяльності на основі найбільш повного використання переваг міжнародного поділу праці та міжгосподарських інтеграційних процесів у загальнодержавних інтересах. Включає: реєстрацію учасників зовнішньоекономічних зв’язків; декларування товарів та іншого майна, що перевозяться через державний кордон; визначення порядку експорту й імпорту окремих товарів загальнодержавного призначення; митний тариф; ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій. Важливу роль у розвитку зовнішньоекономічної діяльності відіграють державна  політика оподаткування підприємств і організацій, які беруть участь у цій діяльності, система ціноутворення, державні цільові програми розвитку експортного потенціалу окремих виробництв та регіонів.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН -

втручання держави в процес ринкового ціноутворення з метою перерозподілу прибутку між різними групами підприємств.

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ -

основний фінансовий план утво­рення та використання централізованого грошового фонду держави.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.