МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ -

сукупність кредитних відносин, в яких кредитором громадських і юридичних осіб виступає держава та місцеві органи влади.

ДЕРЖАВНІ ІНСПЕКЦІЇ -

спеціальні органи державного управління, які здійснюють нагляд за дотриманням відповідних правил підприємствами, установами, організаціями, а також гро­мадянами. Уповноважені давати вказівки про усунення порушень та застосування заходів примусу щодо порушників.

ДЕФІЦИТ -

нестача потрібних населенню товарів народного споживання та послуг, викликана недостатнім їх виробництвом, а також низькою якістю і вузьким асортиментом.

ДЕФЛЯТОР -

показник відмінності між реальним і номінальним валовим національним продуктом. Характеризує за­гальний рівень інфляції в економіці країни.

ДЕФЛЯЦІЯ -

вилучення з обігу зайвої маси грошей. Прово­диться, як правило, з метою боротьби з інфляцією. Здійснюється шляхом збільшення податків; підвищення ставок; продажу дер­жавних цінних паперів на так званому «відкритому ринку»; поси­лення зовнішньоторговельного та валютного регулювання для зни­ження впливу зовнішніх факторів на підвищення внутрішніх цін; скорочення бюджетних видатків на соціальні програми; заморожу­вання заробітної плата; лімітування кредитів. Наслідком дефляції є зниження темпів економічного розвитку, зростання безробітгя, погіршення матеріального становища населення.

ДЖОБЕР -

фірма, що скуповує значні партії товарів для швидкого перепродажу.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ -

 вид стратегії маркетингу, що спрямова­ний на розширення числа сфер діяльності фірми на ринку нових товарів, виробництво яких не зв’язане з основним виробництвом.

ДИВІДЕНД -

частина прибутку акціонерного товариства, яка розподіляється щорічно між акціонерами у вигляді доходу на акції, які їм належать, відповідно до кількості (суми) та виду акцій, що знаходяться в їх володінні.

ДИЗАЙН -

1) колективний вид спеціальної діяльності на основі співробітництва спеціалістів різноманітних професій з ме­тою формування естетичної цінності елітарних виробів сучасного індустріального виробництва; 2) художнє проектування.

ДИЛЕР -

особа (фірма), яка здійснює біржове або торгове посередництво за свій рахунок і від свого імені. Володіє місцем на біржі, здійснює котирування будь-яких паперів. Прибутки дилера формуються за рахунок різниці між купівельною і від­пускною цінами валют та цінних паперів, а також за рахунок зміни їх курсів.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.