МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ДОХОД -

грошові або матеріальні ресурси, які надходять державі, підприємству, установі або окремій особі в процесі розподілу національного доходу.

ДОХОДИ ВІД ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -

прибутки сім’ї або окремих осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ -

матеріальні засоби, якими розпоряджається населення для задоволення своїх потреб. Основ­ними джерелами одержання доходів є: заробітна плата робітників та службовців, оплата праці колгоспників, витрати і пільги із суспільних фондів споживання, пенсії, стипендії, безкоштовні та пільгові путівки. У сільських жителів важливим джерелом доходів є особисте підсобне господарство.

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ -

формально самостійна компанія, контрольний пакет акцій якої належить іншій, материнській, ком­панії, що визначає основні напрями діяльності дочірньої компанії.

ДУОПОЛІЯ -

ринок, де головуючими є два продавці певного товару або послуг, не зв’язані між собою угодою про ціни, ринок збуту, квоти тощо.

ЕКСПОРТНА ЛІЦЕНЗІЯ -

дозвіл відповідного державного органу на вивіз певних товарів (найчастіше стратегічних товарів та предметів мистецтва).

ЕКСПОРТНА СУБСИДІЯ -

засіб державного стимулювання експорту за рахунок бюджету. Експортна субсидія можлива у вигляді прямого фінансування науково-дослідних робіт, експорт­ного виробництва та надання на ці цілі сприятливих кредитів.

ЕКСПОРТНЕ МИТО -

мито, яке стягується державою при вивозі товарів за кордон; у розвинутих країнах в даний час використовується рідко, головним чином для регулювання платіжного балансу; в країнах, що розвиваються, експортне мито зберігається в основному як джерело державних доходів.

ЕКСПОРТНИЙ ЛІЗИНГ -

операція, в якій лізингова компанія купує устаткування у національної фірми, а потім передає його за кордон орендатору.

ЕКСПОРТНИЙ ФАКТОРИНГ -

факторні операції у зовнішній торгівлі, що включають гарантію від кредитного та валютного ризику; див. Факторинг.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.