МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
АКЦІЯ -

цінний папір, що засвідчує внесення коштів до статутного фонду акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому, дає право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, участь в управленні товариством, участь у розподілі майна при його ліквідації.

АЛОНЖ -

спеціальний аркуш паперу, який прикріплюють до векселя, призначений для здійснення на ньому індосаментів (передавальних написів). На алонжу здійснюється також i аваль.

АЛЬПАРI -

вiдповiднiсть (рівність) біржового (ринкового) курсу цінних паперів, валюти, векселів їх номіналу (паритету).

АМОРТИЗАЦIЙНИЙ ПЕРIОД -

економічно доцільний період експлуатації основних фондів. Визначається в розрізі різних їх видів i груп з врахуванням морального зношення, умов експлуатації та інших чинників. Амортизаційний період — величина, обернена річній нормі амортизації.

АМОРТИЗАЦIЙНИЙ ФОНД -

цільове накопичення коштів державними, кооперативними, акціонерними, приватними підприємствами, організаціями шляхом щомісячних амортизаційних відрахувань. Його сума — похідна від середньорічної вартості основних фондів i величини норм амортизації.

АМОРТИЗАЦІЙНІ ВIДРАХУВАННЯ -

грошовий вираз розміру амортизації основних фондів (їх зношення), що включається в собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) з метою використання їх на реновацію.

АМОРТИЗАЦІЯ -

поступове перенесення вартості основних виробничих фондів у міру їх зношення на виготовлений за їх допомогою продукт чи надану послугу та використання цієї вартості для їх наступного відтворення.

АМОРТИЗАЦІЯ БОРГУ -

поступове погашення боргів по позиках (облігаціях) окремими особами чи організаціями, підприємствами шляхом регулярних платежів. На деяких облігаціях (бонах) друкується графік амортизації, сума до погашення і процент.

АНАЛIЗ ПОЛIТИЧНИХ ФАКТОРIВ -

аналіз впливу зміни стану економки на методи державного регулювання, вивчення впливу змін законодавства на виробничо-збутову діяльність, прогноз ефективності впливу зовнiшнополiтичних чинників на зміну перспектив розвитку ринку в тих чи інших державах або регіонах.

АНАЛIЗ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ -

 галузь економiко-математичних досліджень, основними завданнями яких є наукове прогнозування матеріальних потреб суспільства i пошук оптимальних шляхів їх задоволення.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.