МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЕКСПОРТНІ КРЕДИТИ -

кредити, що надаються фірмами-експортерами, банками іноземним підприємствам та державам для оплати останніми закупівель товарів у країни-кредитора. Виступа­ють у двох основних формах: «кредит постачальника» (експортна фірма — покупцю) і «кредит покупцю, або фінансовий кредит» (кредитний інститут країни-експортера — іноземному покупцю). Перша форма  — це короткострокові експортні  кредити з відстрочкою платежу на 2 — 6, рідше на 9 — 12 місяців, які надаються за поточними відсотковими ставками грошового ринку, здебільшого у сфері торгівлі сировинними та споживчими товара­ми. Друга форма — середньострокові (до 5 років, у Франції — до 7 років) і довгострокові експортні кредити, за допомогою яких фінансується торгівля машинами й устаткуванням.

ЕКСПОРТОВАНА ІНФЛЯЦІЯ -

інфляція, що переноситься з одних країн в інші через механізм міжнародних економічних відносин, які впливають на грошовий обіг, платоспроможний попит і ціни. Об’єктивні умови поширення інфляції — інтер­націоналізація господарських зв’язків, переплетення еконо­мічних циклів у різних країнах, розвиток Євроринку, діяльність транснаціональних корпорацій та ін. За сучасних умов до голов­них напрямів експортованої інфляції слід віднести: підвищення цін на товари, що експортуються; зростання трансфертних цін на товари,  що вивозяться у дочірні підрозділи;  збільшення обсягу валютних резервів, які переміщуються з одних країн вінші.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ -

показник, який характеризує, на скільки відсотків може змінитися попит на вільному ринку на даний товар при  зміні  ціни  його  на   1   відсоток.   Широко використовується для прийняття рішень про рівень та зміну цін.

ЕМБАРГО -

заборона державною владою ввозу в країну або вивозу  з неї валюти,  золота,  товарів,  цінних паперів.         

ЕМБЛЕМА -

умовне, символічне зображення якого-небудь поняття або абстрактної ідеї. На відміну від символу емблема не прагне образно втілити зміст поняття, а лише вказує на нього, обмежуючись суто умовним зв’язком.                                          

ЕМІСАР -

посланець держави, політичної організації з певним дорученням, неофіційною місією.           

ЕМІСІЯ -

випуск в обіг грошових знаків у всіх формах. Емісія цінних паперів може бути приватною (випуск акцій та облігацій акціонерними компаніями) і державною (випуск облігацій, державних позик).                                                                            

ЕМІТЕНТ -

установа або підприємство, яке проводить емісію.

ЕРЗАЦ -

неповноцінний замінник того чи іншого продукту.

ЕТАП ЗАНЕПАДУ -

період, який наступає в результаті падіння збуту товару після того, як він подолав етапи виведення на ринок, зростання та зрілості.                                                                   

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.