МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
Житловий іпотечний кредит -

кредит, виконання своїх зобов’язань за яким позичальник забезпечує іпотекою нерухомого майна житлового призначення (крім об’єктів незавершеного будівництва), тобто віддає це майно в заставу. Такий кредит можуть видати позичальникові в тому разі, якщо він купує нерухоме майно житлового призначення на ринку нерухомості. До житлових іпотечних кредитів також прирівнюють кредити, видані позичальникові для будь-яких інших потреб, якщо він бере ці кредити, віддаючи в заставу нерухоме майно житлового призначення.

ЖУРФІКС -

день тижня, встановлений для прийому гостей.

ЖЮРІ -

група  спеціалістів-консультантів,  призначеними правлінням установи, організації для визначення кінцевої оцінки ситуації на ринку.       

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ КРЕДИТУ -

товарно-матеріальні цінностей які служать кредиторові заставою повного і своєчасного повернення боржником одержаних у позику коштів та оплати йому належних  відсотків. Кредит забезпечують відповідні гарантійні документи, наявні депозити, комерційні векселі тощо.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ОСНОВНОМУ БОРГУ -

сума викорис­таного і ще не погашеного кредиту (основного боргу) на певну дату.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ПРОЦЕНТАХ -

сума відсотків, нарахо­ваних від суми заборгованості по основному боргу і ще не оплаче­на на певну дату.

ЗАВДАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА -

математична   модель   вибору   варіанта  розвитку  техніко-економічних об’єктів, в якій оптимізується певний економічний показник.

ЗАВДАТОК -

грошова сума, яка видається однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні на підтвердження укладеного договору та в забезпечення його виконання.

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦІЙ -

система   митних пільг, наданих промислово розвинутими країнами країнам, що розвиваються. Ці пільги полягають у зниженні митних зборів на готові вироби або в повному їх скасуванні.

ЗАКРИТИЙ РИНОК -

стан ринку, при якому курс покупця рівний курсу продавця.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.