МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ФІРМА -

підрозділ у структурі галузе­вих або державних зовнішньоекономічних організацій, зовнішньо­торгових чи виробничих об’єднань, підприємств. Здійснює екс­портні операції за певною номенклатурою продукції чи послуг, вивчає кон’юнктуру світового ринку, займається рекламою, про­водить від імені підприємства кредитні та вексельні операції. Як правило, фірми діють від імені і за дорученням об’єднань, підприємств чи організацій, до складу яких вони входять.

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ -

зовнішньоторгова організація, яка користується правами юридичної особи, здійснює експортно-імпортні операції за договорами з підприємствами й організаціями. Створюється, як правило, при галузевих або місцевих органах управління у складі концернів, асоціацій, акціонерних товариств. В об’єднання можуть входити спеціалізовані фірми та інші організації, що не є юридичними особами.

Зовнішньоторгове об’єднання виконує різні зовнішньо­економічні операції: купівлю-продаж товарів, їх перевезення, стра­хування, збереження, спільне підприємництво та інші. Здійснює інформаційну і рекламну роботу з метою розширення експортного потенціалу галузі чи регіону, організує спеціалізовані виставки, бере участь у міжнародних виставках та ярмарках.

ЗОВНІШНЬОТОРГОВИЙ КОНТРАКТ -

договір, укладений сторонами (контрагентами), про купівлю-продаж, поставку товарів, виконання робіт, надання послуг. Включає предмет договору, базисні умови угоди, ціну й суму контрасту, комерційні умови угоди, права й обов’язки сторін, санкції.

ЗОВНІШНЬОТОРГОВИЙ ОБОРОТ -

вартісна сума експорту й імпорту країни за певний період. Розраховується у порівнянних і фактичних цінах. Розрахунок зовнішньоторгового Обороту у нашій країні провадиться: по експорту — за реалізаційними цінами ФОБ (вартість товару і видатки, що зв’язані з його навантаженням та доставкою) або франко-границя нашої країни; по імпорту — за купівельними  цінами  ФОБ  або  франко-границя  країни відвантаження.

ЗОВНІШНЬОТОРГОВІ МИТА -

державні податки, якими обкладаються товари, що проходять через митниці держави. Стя­гуються з товарів, які ввозяться і вивозяться з держави, а також транзитних товарів і цінностей, що проходять під контролем митних органів. Включаються в ціну товару, внаслідок чого він дорожчає, чим ускладнюється його проникнення на внутрішній ринок. Тим самим мита сприяють розвиткові національного ви­робництва. За методами обчислення і способами застосування розрізняють два види мита: вартісне (ад валором), яке визнача­ють як відсоток від ціни товару, що обкладається митом; специфічне, яке встановлюється у формі твердих ставок за відповідну одиницю виміру (вагу, штуку, довжину і т. ін.). Список товарів, що обкладаються митом, і його ставки наводяться за митним тарифом.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ -

товарообмін з іншими країнами. Складається із ввезення (імпорту) і вивезення (експорту) товарів | та послуг. В основі зовнішньої торгівлі лежить міжнародний поділ праці, її характеризують показники фізичного та вартісного обсягів експорту й імпорту, торговий баланс, умови торгівлі, товарна структура, географія поставок та інші. Основними документами, що регулюють торговельно-економічні відносини, є зовнішньо­торговельні контракти, договори, угоди, які визначають правову базу й торговельно-політичний режим. У договорах та угодах відображений основний принцип міжнародної торгівлі — принцип найбільшого сприяння.

ЗОЛОТЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -

запас золота в центральному банку країни для покриття банкнотної емісії, а в ряді країн і для забезпечення поточних рахунків та інших зобов’язань, які підлягають оплаті за пред’явленням.

ЗОЛОТЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ -

одна з форм обмеження та попе­редження валютного ризику у зовнішньоторгових операціях Розрізняють три основних види золотих застережень: золотомонетне, золотозливкове і золотовалютне. При золотомонетному застереженні оплата товару проводиться у золотих монетах певної ваги і проби (була поширена в період обігу золотих монет). При золотозливковому застереженні ціна товару, що реалізується встановлюється у певній ваговій кількості золота (застосовується лише в міжурядових угодах). При золотовалютному застереженні ціна на товар і сума платежу за нього, які обумовлені в угоді, можуть змінюватися, виходячи з золотого паритету валюти або ціни на золото, що виражена у валюті угоди. В сучасних умовах застосовуються в основному валютні та мультивалютні застере­ження.

ЗОЛОТИЙ ВМІСТ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ -

вагова кількість щирого золота, закріплена за національною грошовою одиницею, В даний час золотий вміст мас штучний характер.

ЗОЛОТИЙ ЗАПАС -

фонд золота у зливках та монетах, що належить центральному банкові або державній скарбниці. Золотий запас зберігається як страховий фонд для одержання при необхідності іноземної валюти шляхом продажу золота або пере­дачі його під заставу з метою одержання кредиту від іноземних держав.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.