МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ -

сукупність практичних дій держави, юридичних осіб та громадян по реалізації інвестицій.

ІНВЕСТИЦІЯ -

довгострокове вкладення капіталу (коштів) у різні галузі економіки переважно за межами країни, а також майнові та інтелектуальні цінності, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого утворюється прибуток або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути: 1) кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; 2) рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); 3) майнові права, що випливають з авторського права, ноу-хау, досвід та інші інтелектуальні цінності; 4) права користування землею та іншими природними ресурсами тощо.

ІНВЕСТОР -

приватний підприємець, організація або держа­ва, які здійснюють інвестицію.

ІНДЕКС -

статистичний показник, що характеризує зміни тих чи інших явищ, у тому числі економіки. Широко використо­вується індекс виробництва, товарообороту, зовнішньої торгівлі.

ІНДЕКС ЦІН -

показник, який виражає відносну зміну се­реднього рівня цін товарів у часі або в територіальному розрізі.

ІНДЕКСАЦІЯ ВКЛАДІВ -

зміна рівня процентної ставки, яка виплачується вкладнику при зміні загального рівня цін у країні.

ІНДЕКСАЦІЯ ДОХОДІВ -

регулярні зміни номінальних доходів різних груп населення в залежності від зміни рівня цін.

ІНДЕКСНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ -

валютне застереження, яке передбачає зміну ціни і суми платежу в залежності від руху загаль­ного або окремих індексів цін.

ІНДОСАМЕНТ -

передатний напис власника на звороті чеків, векселів, коносаментів та інших цінних паперів про надання прав за цими документами іншій особі.

ІНДОСАНТ, ЖИРАНТ -

особа, яка робить передатний напис на звороті чеків, векселів та інших цінних паперів і несе солідарну відповідальність за цими цінними паперами.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.