МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
АНАЛIЗ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ -

оцінка постачальників а за такими параметрами: якість продукції, чiткiсть обслуговування та рівень цін.

АНАЛIЗ СIIОЖИВАЧА -

аналіз спрямований на вивчення запитів, диференціацію структури потреб за групами споживачів, виявлення незадоволених потреб та мотивації вибору споживачами тих чи інших товарів.

АНАЛIЗ СТРУКТУРИ ГАЛУЗI -

вивчення найбільш важливих компонентів конкуренції в галузі, що визначають вплив зміни норми прибутку  на інвестиції, i тим самим впливають на ступінь привабливості галузі для компанії.

АНАЛIЗ СЦЕНАРIЮ -

метод дослідження умов збуту відповідно до заздалегідь поданої схеми. В ряд i випадків застосовуються два i більше сценаріїв або задаються декілька змінних у рамках одного сценарію.

АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -

аналіз, основною метою якого є виявлення загальноекономічних факторів, які можуть вплинути на умови збуту на даному ринку.

АНАЛІЗ ЗБУТУ -

детальне вивчення даних про збут та оцінка придатності маркетингової стратегії.

АНАЛІЗ КУЛЬТУРНИХ І ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ -

аналіз, що виявляє зрушення в структурі споживання, в смаках і способі життя населення в цілому та його окремих демографічних груп з метою передбачити розвиток нових і зниження традиційних потреб, дослідити вплив цих змін на структуру виробництва.

АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВТХ ЗАТРАТ -

аналіз вартості та ефективності дії різних маркетингових факторів (асортиментних груп, методів реалізації, території збуту, учасників каналів збуту, торгового персоналу, рекламних засобів і видів потреб, що дають змогу визначити ефективність затрат у розрізі статей та внести відповідні корективи.

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА І ЗБУТУ -

аналіз накреслених контрольних показників продажу, витрат і прибутку з метою встановлення, чи відповідають задум товару і стратегія маркетингу цілям фірми.

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ -

аналіз структури кадрів та їх стимулювання, структури управління, системи планування та управління, стилю роботи на різних рівнях фірми, ефективності організаційної структури. Основне завдання цього аналізу – з’ясувати ступінь відповідності організаційної структури стратегічним завданням фірми, а також можливості перебудови її структури у відповідних напрямах.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.