МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ІНЖИНІРИНГ -

 сфера діяльності з розробки питань створення об’єктів промисловості, інфраструктури, насамперед у формі надання на комерційній основі різних інжинірингових послуг.

ІНКАСО -

вид банківської операції, який полягає в одержанні банком грошей за різними документами (векселями, чеками) від імені і за рахунок своїх клієнтів.

ІННОВАЦІЯ, НОВОВВЕДЕННЯ -

втілення  нових  форм організації праці й управління, що охоплюють не тільки окреме підприємство, але і їх сукупність, галузь. Найбільш широко інновації використовуються в американському менеджменті.

ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА -

грошові знаки іноземних держав, а також кредитні платіжні документи (векселі, чеки) в іноземних грошових одиницях, які використовуються в розрахунках (міжнародних, регіональних, міждержавних).

ІНОЗЕМНИЙ КРЕДИТ -

 див. Міжнародний кредит.

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ -

кількісна характеристика конкурентоспроможності товару, яка є відношенням групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними параметрами.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ -

продукт інтелектуальної творчої праці. Об’єктами інтелектуальної власності є: твори науки, літератури, мистецтва та інші види творчої діяльності в сфері виробництва, в тому числі відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, промислові зразки, програми для ЕОМ, бази даних, експериментальні системи ноу-хау, торгові секрети, товарні знаки, фірмові найменування.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ -

вкладення  коштів  у підготовку спеціалістів на курсах, передачу досвіду, ліцензії і ноу-хау, спільні наукові розробки.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ -

виклад змісту нормативного акта, рішення в іншій формі, іншими словами, що не змінюють його суті. Інтерпретація має на меті розкрити суть окремих положень чи рішень в цілому з урахуванням різних аспектів проблеми.

ІНФЛЯЦІЙНИЙ КУРС -

кредитний ризик, який виникає при виході на нові ринки, викликаний непередбаченим зростанням витрат виробництва.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.