МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ІНФЛЯЦІЯ -

збільшення кількості паперових грошей, що є в обігу держави, понад потреби господарського обігу; процес знецінення грошей.

Індуційована інфляція — інфляція, зумовлена будь-якими економічними факторами; кредитна інфляція — інфляція, викли­кана надзвичайною кредитною експансією; повзуча інфляція — інфляція, викли­кана надзвичайною кредитною експансією; повзуча інфляція —

інфляція, що розвивається повільними темпами; галопуюча інфляція — інфляція, що розвивається стрімкими темпами; адміністративна інфляція — інфляція, що породжується «адміні­стративними» (керованими) цінами; соціальна інфляція — зрос­тання цін під впливом зростання витрат у зв’язку з новими громадськими вимогами до якості продукції, охорони навко­лишнього середовища.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА -

система, призначена для виз­начення завдань, пошуку та логічної обробки інформації.

ІНФРАСТРУКТУРА -

комплекс галузей господарства, які об­слуговують промислове і сільськогосподарське виробництво, а та­кож населення. Включає транспорт, зв’язок, торгівлю, матеріально-технічне постачання, водопостачання, науку, ©світу, охорону навколишнього середовища.

ІПОТЕКА -

позика, яка видається під заставу землі, будівель (нерухомості), коли застава, що служить забезпеченням цієї пози­ки, не передається кредитору, а залишається в руках боржника; на заставлене за такою позикою майно накладається заборона.

Іпотекодавець Іпотекодавець -

— особа, яка передає нерухоме майно в іпотеку (заставу). Іпотекодавцем може бути власник, який має право відчужувати заставлене майно, а також особа, котрій власник за встановленим порядком передав майно в іпотеку. У ролі іпотекодавця може виступати і сам боржник, і третя особа — майновий поручитель.

ІПОТЕЧНИЙ БАНК -

банк, який видає довгострокові грошові позики під заставу нерухомого майна (землі, будівель), а також випускає заставні листи, забезпечені заставленою нерухомістю.

ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ -

 довгострокові позики під заставу нерухомості — землі, виробничих і житлових будівель.

КАБОТАЖ -

судноплавство між портами однієї держави в межах одного моря.

КАДАСТР, ЛИСТ, РЕЄСТР -

запис, оцінка, систематизоване зведення повідомлень, зібраних періодично або шляхом безперер­вних спостережень над об’єктами, які підлягають податковому обкладанню.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ -

обчислення собівартості одиниці продукції (послуг) за видами (калькуляційними статтями) видатків.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.